โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นิวัติไชย เกษมมงคล เป็นเลขาธิการป.ป.ช.

นิวัติไชย เกษมมงคล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิวัติไชย เกษมมงคล ข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

คลิก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอก ธรรมนูญ วิถี เป็นข้าราชการในพระองค์
บทความถัดไป‘พิธา’ ควง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจน้ำท่วม ขอโอกาส แก้ท้วม-แล้ง ซ้ำซาก