หมอวรงค์ ยื่นผู้ตรวจฯส่งศาลรธน.ตีความร่างแก้ไขรธน. ปมบัตร 2ใบ ชี้ขัดรธน. ลักไก่แก้เกินหลักการ ทำคนชนะกินรวบ

‘หมอวรงค์’ ยื่นผู้ตรวจฯส่งศาลรธน. ตีความร่างแก้ไขรธน. ปมบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ชี้ ขัดรธน. ลักไก่แก้เกินหลักการ ทำคนชนะกินรวบ ชี้ หาก 60 วันยังไร้คืบ จ่อยื่นศาลโดยตรง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 กันยายน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาและส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีรัฐสภาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ … พ.ศ… เรื่องการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบไปสู่บัตรสองใบอาจเป็นการทำลายสิทธิของประชาชนและเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใหญ่ในการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นพ.วรงค์ กล่าวว่า เหตุที่ต้องมายื่นขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขขัดหลักการ เพราะตอนเสนอขอแก้ไขขอแค่ 2 มาตรา แต่มาลักไก่แก้ 3มาตราด้วยการเพิ่มการแก้ไขมาตรา 86 จึงเป็นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินกว่าหลักการ  ส่วนที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คิดว่าคนจะแก้ไม่ได้ศึกษาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งในอดีตที่ใช้บัตรสองใบ ทำให้ส.ส.ไม่ทำหน้าที่ตัวแทนประชาชน แต่ไปทำหน้าที่ตัวแทนพรรคการเมือง เจ้าของพรรค และที่สำคัญคือทิ้งเสียงข้างน้อย คนชนะกินรวบ จึงแก้มาใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม เพื่อให้ทุกคะแนนมีความหมาย

นพ.วรงค์ กล่าวว่า เมื่อมาเขียนเป็นรัฐธรรมนูญ 60 จะไม่ใช้คำว่าบัตรเลือกตั้งเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดการบังคับให้มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ที่เหมือนกับการถอยหลังไปเป็น 10 ปี แต่จะใช้คำว่าคะแนน หรือคะแนนเสียง เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆได้ในอนาคต โดยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่ที่สำคัญการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 3 มาตรา คือมาตรา 77 ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าการจะแก้ไขกฎหมายใด ต้องรับฟังความเห็นประชาชน แต่รัฐสภากับลุกลี้ลุกลน ไม่เคยรับฟังความเห็นประชาชน แก้ไขรอบนี้แก้แบบยกเครื่อง ทำให้การนับคะแนนเลือกตั้งต่างจากเดิม บัตรใบเดียวที่เคยผ่านการสำรวจความคิดเห็นประชาชนสูงถึง 77.6 % การจะเปลี่ยนจากบัตรใบเดียวเป็นสองใบ จึงต้องถามความเห็นประชาชน แต่ก็กลับไม่มีการสอบถาม ส่วนมาตรา 85 กำหนดไว้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนได้คนละหนึ่งคะแนน แต่มาตรา 83 ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบเท่ากับผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงได้ 2 คะแนน

“เรามายื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตามเงื่อนไขที่มาตรา 213ของรัฐธรรมนูญซึ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน หากถูกตัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิสามารถยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  การที่ร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดบัตรเลือกตั้งสองใบ คือผู้ชนะกินรวบ ที่สำคัญ บัตรเลือกตั้งใบเดียวทำให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายสามารถนำมาคำนวณตำแหน่งที่นั่งส.ส.ได้ การที่รัฐสภาไปตัดสิทธิประชาชนซึ่งเป็นคนที่มีพลังและมีความหมายมากในระบบจัดสรรปันส่วนผสม แล้วกลับเลือกไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบที่ให้เฉพาะผู้ชนะกินรวบเท่านั้น จึงต้องมาร้องศาลรัฐธรรมนูญผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดิน หากภายใน 60 วันผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่มีท่าที ก็จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง เพราะเราต้องการให้ประเทศดำเนินการบนหลักการของความถูกต้อง ไม่ใช่หลักของพวกมากลากไปที่จะทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภาแล้วปัญหาเก่าจะกลับมาอีก “ นายวรงค์ กล่าวและว่า นักกฎหมายมือดีของประเทศไทยหลายท่าน ได้ดูคำร้องที่ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ทุกท่านยืนยันว่าประชาชนชนะแน่ ขอให้สบายใจได้

นายวทัญญู กล่าวว่า ทางสำนักงานก็จะเร่งรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว  ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดไม่มีผลต่อการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะใช้การประชุมแบบออนไลน์ และกฎหมายกำหนดกรอบเวลาไว้ก็จะต้องเร่งทำงานอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การมายื่นคำร้องของนพ.วรงค์ ครั้งนี้มีมวลชนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่ง โดยตอนแรกน.พ.วรงค์เข้าใจว่าสามารถยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงได้นัดหมายมวลชนไปรอที่หน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อทราบว่าจะต้องยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน จึงได้นำมวลชนเดินเท้ามายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon