‘บิ๊กตู่’ เร่งหน่วยงานรัฐปรับปรุงกฎ-ระเบียบให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

‘บิ๊กตู่’ เร่งหน่วยงานรัฐปรับปรุงกฎ-ระเบียบให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติภายในหน่วยงานให้รองรับและสนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดเป็นรูปธรรม

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า หากสามารถพัฒนาระเบียบให้การเบิกจ่ายมีความคล่องตัว เอื้อให้จัดประชุมของหน่วยงานรัฐได้สะดวกขึ้น จะมีส่วนสำคัญให้โครงการต่างๆ โดยเฉพาะที่ต้องมีการจัดประชุมสัมมนาที่หยุดชะงักในช่วงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาดำเนินการรวดเร็ว และในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลาย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการอนุญาตให้จัดประชุมสัมมนาแบบรวมตัวได้ การประชุมหน่วยงานรัฐก็จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในระยะต่อไปได้ด้วย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ถึงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเชื่อมโยงกัน

ทั้งนี้ พบว่าหลายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานไปสู่เป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล แต่ยังมีปัญหากฎระเบียบและข้อบังคับภายในของหน่วยราชการบางประการที่ยังเป็นข้อจำกัดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใน เช่น การจัดประชุมที่แม้ว่าปัจจุบันจะสามารถดำเนินการในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ได้และสามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ตามระเบียบกระทรวงการคลังได้

อย่างไรก็ตาม ในหลายหน่วยงานยังคงกำหนดให้ต้องดำเนินการด้วยเอกสาร หนังสือราชการ หรือจำกัดวิธีการติดต่อราชการเฉพาะการติดต่อด้วยตัวบุคคล ณ สถานที่ทำการ ส่งผลให้การอนุมัติการจัดประชุมและการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นไปอย่างไม่สะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นไปตามวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ภายใต้ช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘จาตุรงค์’ ยิ้มออก ‘ครัวลุงรงค์’ ได้เปิดแล้ว รับช่วงโควิดทำเงินหมดเลี้ยงดูพนง.กว่า 20 คน
บทความถัดไปยังนำ! นิด้าโพล เผยผลสำรวจครั้งที่ 6 คน กทม.อยากได้ ‘ชัชชาติ’ เป็นผู้ว่าฯมากที่สุด