สปน. เริ่มปรับลด WFH ต.ค.นี้ เป็น 90-85% เข้ม มาตรการป้องโควิด สั่งตรวจ ATK ทุก 3 วัน

สปน. เริ่มปรับลด WFH ต.ค.นี้ เป็น 90-85% เข้ม มาตรการป้องโควิด สั่งตรวจ ATK ทุก 3 วัน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องการสร้างสมดุลภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับวัคซีนจำนวนเกินร้อยละ 75 แล้ว จึงปรับแผนการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยให้ เวิร์ก ฟรอม โฮมจากเดิม 95 เปอร์เซ็นต์ ปรับเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2564 และปรับเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมแต่ต้องให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น คือ กลุ่มที่มาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ต้องตรวจ ATK ทุก 3 วัน (จันทร์-พุธ-ศุกร์) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและประเด็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ผ่านระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก และให้เดินทางลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและประสานทุกจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 2. การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สามารถมาร่วมประชุมได้ แต่ต้องมีผลตรวจ ATK ยืนยันก่อนประชุม 1 วันว่าปลอดโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตามยังให้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก

3. ศูนย์บริการประชาชน 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี ยังรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะผ่าน 4 ช่องทาง คือ โทรสายด่วน 1111 ตู้ ป.ณ.1111 เว็ปไซต์และแอพพลิเคชันไลน์ และติดตามประสานการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 4. การเพิ่มการติดตามข่าวสารผ่านทุกสื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มข้นขึ้น

5. การสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลและผลงานของทุกกระทรวงในการดำเนินงานตามภารกิจปกติและภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง 6. ประสานงานจิตอาสาภาครัฐช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 7. ติดตามสถานการณ์การเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัยและดินโคลนถล่ม รวมทั้งประสานการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon