‘บิ๊กป้อม’ ถกบอร์ดความมั่นคงไซเบอร์ ย้ำสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้หน่วยงานรัฐ-โครงสร้างพื้นฐาน

‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดความมั่นคงไซเบอร์ ย้ำสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้หน่วยงานรัฐ-โครงสร้างพื้นฐาน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการพิจารณาเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีประสิทธิภาพ และความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของ กมช. โดยพร้อมที่จะผลักดันการดำเนินงานของ สกมช.

“การประชุมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นการผลักดันความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอีกก้าวหนึ่ง จากห้วงที่ผ่านมาได้รับรายงานเรื่องการโจมตีด้านไซเบอร์ในหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นประเด็นระดับโลกที่ทุกประเทศกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไข สกมช. แม้เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เลขาธิการ กมช. และเจ้าหน้าที่ในการทำงานเข้าช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ที่เผชิญเหตุได้ทันเวลา” พล.อ.ประวิตรกล่าว

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า อีกทั้งต้องเร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ ให้แก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ดำเนินการให้เป็นไปตามที่นโยบายและแผน และกฎหมายลูกภายใต้พระราชบัญญัติกำหนด และฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมการ กกม. และ กบส. ช่วยกำกับการดำเนินงานของ กกม. กบส. และ สกมช.ให้เป็นไปตามทิศทางที่ กมช.ได้กำหนดไว้ต่อไป

พล.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในห้วงเดือน ก.ค.-ก.ย.64 และการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งสิ้น 34 เหตุการณ์

และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบนโยบาย และกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคาม มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. … 2) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. … นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อข้อมูลของหน่วยงาน โดยเน้นการบูรณาการการทำงานและงบประมาณด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รัสเซียทดสอบมิสไซล์รุ่นใหม่เร็วเหนือเสียง
บทความถัดไปททท. เคาะ “อันล็อกไทยแลนด์” เปิดเมืองเชียงใหม่ จัดเที่ยวบินตรงรับนักท่องเที่ยวอาเซียน-เอเชีย 1 พ.ย.นี้