‘บิ๊กตู่’ หัก ‘บิ๊กป้อม’ ส่ง ‘จุรินทร์’ คุม 4 กรม ก.เกษตรฯตามเดิม หลัง 3 ป.ปิดห้องเคลียร์

‘บิ๊กตู่’ หัก ‘บิ๊กป้อม’ ส่งให้ ‘จุรินทร์’ คุม 4 กรม ก.เกษตรฯ ตามเดิม หลัง 3 ป.ปิดห้องเคลียร์ รมต.หนุนนายกฯอยู่ครบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กระแสการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยังถูกจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับเก้าอี้หรือไม่ แม้ พล.อ.ประยุทธ์จะได้ออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้ ส่วนกรณีการดึง 4 กรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับมาให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ มากำกับดูแลแทนพรรคประชาธิปัตย์ถูกมองว่าอาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบเต็มคณะ โดยมีรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ต่อมาภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้แถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการลงนามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กำกับ 4 กรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว ยังหันมาโบกมือให้กับสื่อมวลชน ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินขึ้นไปส่ง เช่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตรที่ไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด โดย พล.อ.ประวิตรได้ขึ้นรถและมองผู้สื่อข่าว แต่ไม่ตอบคำถาม ขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่เดินทางกลับก่อน กล่าวเพียงสั้นๆ ว่าเป็นไปตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้แสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

เซ็นคำสั่งคืน4กรมให้จุรินทร์
ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และให้นำความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 4 หน่วยงาน กระทรวงเกษตรฯ ที่ก่อนหน้านั้นนายกฯมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตรกำกับดูแล คือ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเดิมเป็นงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่กำกับดูแล

3ป.ปิดห้องเคลียร์จุรินทร์
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุม ครม.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 10.00 น. ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด จากเดิมเป็นเวลา 09.00 น. โดยมีรายงานว่า ก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดคุยนอกรอบกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรค พปชร. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่ห้องรับรองสีเหลือง ภายในตึกสันติไมตรี โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที คาดว่าเป็นการทำความเข้าใจกันหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ที่ยกเลิกการมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตรกำกับดูแล 4 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตัดสินใจให้ทั้ง 4 กรมนี้กลับไปอยู่ในการกำกับดูแลของนายจุรินทร์

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม เป็นช่วงการพิจารณาข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้แจ้งถึงการออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่นี้ด้วย โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีสามารถออกคำสั่งยกเลิกได้ เพราะหลังจากไปดูเรื่องงานในความรับผิดชอบแล้ว เห็นว่า พล.อ.ประวิตรกำกับดูแลคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและเรื่องที่ดิน ขณะเดียวกัน 4 กรมดังกล่าว อยู่ในคณะกรรมการเหล่านั้นอยู่แล้ว ดังนั้น พล.อ.ประวิตร สามารถบริหารผ่านคณะกรรมการเหล่านั้นได้ ไม่จำเป็นต้องไปกำกับดูแลทั้ง 4 กรมนี้เอง ทั้งนี้ หลังการชี้แจงเรื่องดังกล่าว ไม่มีรัฐมนตรีคนใด แม้แต่นายจุรินทร์ หรือนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และเลขาธิการพรรค ปชป. กล่าวแสดงความเห็นในเรื่องนี้

รมต.หนุนนายกฯอยู่ครบ4ปี
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในที่ประชุม ครม. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 267/2564 เพื่อยกเลิกคำสั่งมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ซึ่งเป็นการยกเลิกคำสั่งที่ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กำกับดูแลงาน 4 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยให้ใช้คำสั่งเดิมที่ให้นายจุรินทร์เป็นรองนายกฯที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯเช่นเดิม โดยนายวิษณุย้ำว่า รองนายกฯกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการใช้กลไกเดิมในการประสานงานได้ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

นอกจากนี้ในที่ประชุม ครม.มีอยู่ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้พูดถึงการทำงานของรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาเกือบ 2 ปีแล้ว ทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข พูดเสริมว่า เราทำงานร่วมกันมา 2 ปี 3 เดือนแล้ว ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์แซวนายอนุทินว่า จำแม่นจังนะŽ ขณะเดียวกัน มีรัฐมนตรีบางคนส่งเสียงแทรกขึ้นมาว่า ขอให้อยู่ครบ 4 ปีนะครับŽ พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวขึ้นว่า ผมยืนยันไปแล้วว่าจะแก้ปัญหาประชาชน ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาประชาชนให้ได้ก่อน ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรŽ

จุรินทร์ คุยตู่แล้วจบด้วยดี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล 4 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ไม่ขอพูดอะไรถึงเรื่องนี้เพิ่มเติม เพราะทุกอย่างเหมือนกับที่เคยพูดไปในเรื่องความเห็น อย่างไรก็ตาม นายกฯได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว เชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดี

เมื่อถามว่า นายกฯจะเปลี่ยนให้ทั้ง 4 กรมดังกล่าวมาอยู่ในการดูแลของรัฐมนตรีของพรรค ปชป.หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องถามนายกฯ แต่อย่างน้อยที่สุด ได้สื่อสารถึงนายกฯแล้ว และท่านได้รับทราบ ทั้งนี้ ส่วนตัวตนเชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาด้วยดี พรรค ปชป.ให้เกียรตินายกฯในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และให้เกียรติทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล เพราะเข้าใจดีถึงวัฒนธรรมของพรรคการเมืองในการทำงานร่วมกัน ในรูปแบบรัฐสภาและรัฐบาลผสม ดังนั้น ให้นายกฯเป็นผู้คลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดับโควิดกลับมาทะลุร้อย! พบติดเชื้อใหม่ 9,866 ราย ป่วยสะสม 1,638,234 ราย
บทความถัดไปกินเจวิถีใหม่ให้สุขภาพดี เฮลท์ตี้ทั้งกายและใจ