ศรีสุวรรณ ร้องนายกฯ แก้ปมกรมปศุสัตว์-กรมศุลกากร ไม่สนองนโยบายรัฐ ขัดขวางการค้าระหว่างปท.

‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง ‘นายกฯ’ แก้ปมกรมปศุสัตว์-กรมศุลกากร ไม่สนองนโยบายรัฐบาล-ขัดขวางการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่ศูนย์รับเรื่องร้องราวทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์มาพักไว้ในพื้นที่เขตปลอดอากร เพื่อรอการส่งออก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ เกิดปัญหาไม่คล่องตัว และมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า แม้กระทรวงการคลังจะออกระเบียบมาช่วยแล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่ากรมปศุสัตว์ได้ออกมาคัดค้านเรื่องดังกล่าว โดยอ้างว่าสินค้าปศุสัตว์ทุกประเภทจะต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ตาม มาตรา 31 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ เสียก่อน จนกลายเป็นข้อขัดแย้งและเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ประกอบการอย่างมาก ที่จะต้องเพิ่มภาระ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และเวลา ไปกับการตรวจลงตราของกรมปศุสัตว์ ซึ่งกรณีนี้กรมศุลกากรได้มีการหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วหลายครั้ง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แนะให้กรมปศุสัตว์และกรมศุลกากรให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางบริหารโดยการหารือร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่การใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของประเทศ

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า โดยแนะนำให้พิจารณาผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในทางบริหารเพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เป็นภาระจนเกินสมควรแก่ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าปศุสัตว์เข้าไปในเขตปลอดอากรตาม มาตรา 152 ของ พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยไม่กระทบต่อการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชนจากความเสี่ยงของการเกิดและแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตนจึงขอร้องเรียนต่อนายกฯ เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม ม.11 (6) ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อสอบกรมปศุสัตว์และกรมศุลกากรว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือใช้อำนาจในทางการขัดขวางประโยชน์ด้านการค้าของประเทศหรือไม่ และสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข มาตรา 31 ของพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ให้สอดคล้องกับ มาตรา 152 ของ พ.ร.บ.ศุลกากร เพื่อประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนของชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ศุภชัย’ เผย ‘อนุทิน’ นำทีมสธ.เจรจาอังกฤษเบื้องหลัง ‘ไทย’ หลุด Red List
บทความถัดไปจุรินทร์ ควง ‘ธีระ สลักเพชร’ ลุย ‘ตราด’ แก้ปัญหาศก.ภาคตะวันออก นำรุก ‘ทั้งผลไม้-ด่านชายแดน’