รบ.ขยายเวลา เปิดรับนักท่องเที่ยว Special Tourist Visa อีก 1 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย.65

‘ครม.’ เห็นชอบ มท. ขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ [ท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)] Special Tourist Visa (STV) และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ [ท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)] จำนวน 2 ฉบับให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ ร่าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ทั้ง 2 ฉบับแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษที่ 240 ง หน้า 7 – 10 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสืบค้นประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ทั้ง 2 ฉบับได้ที่เว็บไซต์ www.mratchakitcha.soc.go.th

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ [ท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)] >>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/240/T_0007.PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ [ท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)] >>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/240/T_0009.PDF

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เพื่อไทย ชี้ 7 ปัญหาเชิงโครงสร้าง หากรัฐไม่แตะ ไทยหมดสิทธิหลุดจากประเทศรายได้ปานกลาง
บทความถัดไปวิป รบ.เห็นพ้องเบื้องต้น ชงรื้อไพมารีโหวต รอขั้นตอน รธน.โปรดเกล้าฯ ก่อนชง กม.ลูก