กกต.แจงแนวทางผู้สมัคร อบต. หาเสียงได้ทันที ถ้าใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอม

กกต.แจงแนวทางผู้สมัคร อบต. เริ่มหาเสียงได้ทันที เตือนหากใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครตั้งแต่ 11-15 ตุลาคมนี้ และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน นั้น

ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยประกาศที่ผู้สมัครจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของอบต.นั้น หากเป็นแผ่นป้าย มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของอบต.นั้น

ส่วนรายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

กรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

ทั้งนี้ สำหรับบทกำหนดโทษการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 132 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon