‘วิษณุ’ เผยร่างแก้ กม.สารต้องห้ามทางกีฬาเสร็จ ต.ค.นี้ ส่อคลอดเป็น พ.ร.ก. ป้องถูกแบนเจ้าภาพแข่งกีฬานานาชาติ

‘วิษณุ’ เผยร่างแก้ กม.สารต้องห้ามทางกีฬาเสร็จ ต.ค.นี้ ส่อคลอดเป็น พ.ร.ก. เหตุหวั่นไทยโดนแบนกระทบการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬานานาชาติปีหน้าสูญเสียรายได้หลายล้าน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กรณีที่องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) (วาด้า) ออกประกาศแบนประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการจัดแข่งขันและใช้ธงชาติไทยในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากทำผิดกฎของวาด้าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และลักษณะการบริหารงานไม่เป็นองค์กรอิสระ ว่าตนได้นำเรื่องนี้ชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (12 ต.ค.) ด้วยว่าได้เชิญการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มาเล่าถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งทำให้รู้ว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายให้ กกท. ทั้งนี้ ที่จริงต้องมีการแก้กฎหมายนี้มานานแล้ว แต่เหตุที่ยังไม่ได้ทำเพราะ กกท.คิดว่ายังสามารถใช้วิธีเจรจากับวาด้าได้ แต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเริ่มรุนแรงขึ้น และได้เห็นการเอาจริงของวาด้าที่ทำต่อประเทศรัสเซียในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก จึงได้มีการนำเรื่องการแก้กฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม ครม.มอบหมายให้ กกท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปหารือร่วมกันให้ได้ข้อยุติว่าสิ่งที่วาด้าต้องการให้เราทำคืออะไร ซึ่งในตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้ว และได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ โดยคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะสามารถยกร่างเป็นกฎหมายได้เรียบร้อย

นายวิษณุกล่าวว่า สำหรับสิ่งที่วาด้าต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขมี 5 ข้อ 1.เรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระของสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสารต้องห้าม ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานนี้แล้ว โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 แต่หน่วยงานนี้ขึ้นอยู่กับ กกท. ดังนั้น จากนี้ต้องแยกหน่วยงานดังกล่าวออกไปเป็นอิสระจากรัฐ จึงทำให้ต้องมีการแก้กฎหมาย 2.เรื่องบทลงโทษผู้ที่ใช้สารต้องห้าม 3.เรื่องบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นักกีฬา แต่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนักกีฬา อาทิ ครอบครัวนักกีฬาและผู้ที่มีอิทธิพลต่อนักกีฬาในการใช้สารต้องห้าม ซึ่งต้องมีการแก้กฎหมายให้สามารถลงโทษคนเหล่านี้ได้ด้วย 4.เรื่องการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ ไม่ให้ลงแข่งขัน ซึ่งบทลงโทษที่มีอยู่เดิมยังไม่เพียงพอ 5.เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับคำนิยามว่า “สารต้องห้าม”

นายวิษณุกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับปากว่าจะแก้ไขกฎหมายเสร็จภายในเดือนนี้ และเมื่อทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นร่างกฎหมาย 1 ฉบับ ซึ่งถ้าต้องการนำมาใช้เป็นการเร่งด่วนจะต้องออกมาเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือถ้าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ทำออกมาเป็นกฎหมายปฏิรูปแล้วนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาตามปกติ ซึ่งตรงนี้จะทำให้เรื่องมีความล่าช้า ดังนั้น หากต้องการทำเป็น พ.ร.ก.ต้องไปดูเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นหนึ่งที่จะสามารถเกี่ยวข้องได้ คือเป็นเรื่องที่กระทบกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้สามารถออกเป็น พ.ร.ก. โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ซึ่งกรณีที่วาด้าตัดสิทธิประเทศไทยครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในการจัดแข่งขันกีฬานานาชาติ เพราะวาด้าสามารถขอให้ประเทศอื่นไม่มาแข่งกีฬาในไทย ซึ่งตรงนี้จะทำให้ไทยเสียรายได้ทางเศรษฐกิจ

นายวิษณุกล่าวว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ในเดือนเมษายน 2565 ที่ จ.ชลบุรี ซึ่งถ้าไทยสามารถจัดการแข่งขันนี้ได้จะทำให้มีรายได้เข้าประเทศนับหมื่นล้านบาท แต่ถ้าไม่มีประเทศไหนเข้ามาแข่งขันจะทำให้ไทยสูญเสียรายได้มากเช่นกัน

นายวิษณุกล่าวว่า ซึ่งจะถือว่าเข้าข่ายให้สามารถออกเป็น พ.ร.ก.ได้ ทั้งนี้ จะยกร่างกฎหมายเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นค่อยมาว่ากันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะจะต้องดูว่าถ้าออกเป็น พ.ร.ก.และมีการบังคับใช้ในช่วงนั้นจะกระทบต่อเสียง ส.ส.ในสภาอย่างไร รวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าเข้าข่ายการออกเป็น พ.ร.ก.หรือไม่ อีกทั้งต้องดูว่ากระทบเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการบ้านที่มอบให้ 3 หน่วยงานดังกล่าวไปพิจารณา

เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะแก้กฎหมายนี้ทันสถานการณ์แน่นอน เพราะขณะนี้ก็มีนักกีฬาไทยหลายคนที่ไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ นายวิษณุกล่าวว่า รายการแข่งขันกีฬาที่เร็วที่สุด ที่นักกีฬาไทยต้องไปแข่งคือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไป 4 คน แม้การถูกแบนดังกล่าวจะไม่ทำให้เดือดร้อนในส่วนนี้มากนัก แต่กระทบกับศักดิ์ศรีของประเทศไทย และสิ่งที่จะกระทบอย่างมากคือ กรณีที่เราจะจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันในปี 2565

นายวิษณุกล่าวว่า ตอนนี้รัฐบาลเร่งทำกฎหมายให้เสร็จโดยเร็วก่อน แต่หากวาด้าต้องการประกาศตัดสิทธิประเทศไทยไปก่อน และต่อมาเราแก้กฎหมายของเราเสร็จเรียบร้อยทางวาด้าสามารถแก้ไขในเรื่องสิทธิของประเทศไทยได้ในภายหลัง แต่ถ้าเราไม่ทำอะไร เขาเอาจริงกับเราแน่นอน เพราะก่อนหน้านี้เขาขู่เรามาหลายรอบ ซึ่งตอนนั้น กกท.คิดว่าไม่เป็นอะไร แต่วันนี้เห็นแล้วว่ามันเป็น เพราะเราได้เห็นเขาทำกับประเทศรัสเซียแล้วในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งล่าสุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ วอน ปชช.-ผู้ประกอบการ ตั้งการ์ดเตรียมตัวเปิดประเทศ 1 พ.ย.
บทความถัดไป‘วิษณุ’ ลั่น ‘มส.’ แถลง ยังไม่สร้างความกระจ่างให้สังคม เชื่อเมื่อรวมข้อมูลได้แล้วจะชี้แจงอีกครั้ง