สวนดุสิตโพล เผยประชาชนร้อยละ 59 ไม่เห็นด้วยเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ หวั่นผู้ติดเชื้อเพิ่ม ต้องล็อกดาว์อีก

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนร้อยละ 59 ไม่เห็นด้วยเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ หวั่นผู้ติดเชื้อเพิ่ม ต้องล็อกดาว์อีก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,392 คน (สำรวจทางออนไลน์) กรณี “เปิดประเทศ” ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2564

พบว่าประชาชนร้อยละ 60.10 มองว่าประเทศไทยยังไม่ถึงเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ขณะที่ร้อยละ 39.90 ระบุ ถึงเวลาแล้ว

เมื่อถามถึง ปัจจัยที่จะทำให้เปิดประเทศได้ตามกำหนด พบว่า ร้อยละ 74.78 ระบุ ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้เกิน 70% รองลงมา ร้อยละ 69.04 ระบุ คุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ร้อยละ 68.31 ระบุ ความพร้อมทางด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อถามถึง ข้อจำกัดที่ทำให้การเปิดประเทศมีอุปสรรค พบว่า ร้อยละ 71.60 ระบุ ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน รองลงมา ร้อยละ 70.45 ระบุ อาจเกิดการระบาดภายในประเทศมากขึ้นร้อยละ 66.11 ระบุ อาจเกิดการแพร่เชื้อจากกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศ

เมื่อถามถึง ผลดีของการเปิดประเทศ พบว่า ร้อยละ 77.29 บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ/เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ รองลงมา ร้อยละ 74.74 ระบุ ประชาชนมีงานทำ/สามารถทำมาหากินได้ร้อยละ 68.07 ระบุ สร้างรายได้ให้กับประเทศและในพื้นที่ท่องเที่ยว

ด้าน ผลเสียของการเปิดประเทศ พบว่า ร้อยละ 83.48 ระบุ อาจเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น รองลงมา ร้อยละ 74.60 ระบุ ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง ร้อยละ 59.55 ระบุ กระทบต่อความพร้อมด้านสาธารณสุข เช่น จำนวนเตียง บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อถามถึง ความคิดเห็นกับการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ร้อยละ 59.86 ระบุว่าไม่เห็นด้วย ขณะร้อยละ 40.41 ระบุ เห็นด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon