‘บิ๊กป้อม’ จี้ทุกหน่วยแก้ความเดือดร้อน ปชช.ระดับจังหวัด พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัล

‘บิ๊กป้อม’ จี้ทุกหน่วยแก้ความเดือดร้อน ปชช.ระดับจังหวัด พัฒนาฐานข้อมูล ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

การประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบผลการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ทุกท่าน ผลการดำเนินการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 899 โครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณที่ผ่านมา ของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านตลอดจน ได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางหรือนโยบาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญ ​​พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย มาตรการและแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 1) นโยบายมาตรการ และแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 2) การลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 3) การมอบหมายผู้แทน 4) แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมได้เห็นชอบ นโยบายและมาตรการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ เห็นชอบ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ พร้อมทั้ง รับทราบความก้าวหน้า ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคนั้น ขอให้กรรมการทุกท่าน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเร็ว ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนในจังหวัด บูรณาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้มีประสิทธิภาพ ​และให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอต่อไป และขอให้ทุกท่าน ดำเนินการตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon