คนตามข่าว : สุธี ทองแย้ม ปลัดมหาดไทย-ขีดเส้นแก้น้ำท่วม

สุธี ทองแย้ม ปลัดมหาดไทย-ขีดเส้นแก้น้ำท่วม

พ่อเมืองจันทบุรี

พื้นที่น้ำท่วม สวนผลไม้ ทุเรียน เงาะ เสียหาย

กระทั่งสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่แก้ปัญหา และขีดเส้นตาย ณ 16 ตุลาฯ ให้ผู้ว่าฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องมือ เครื่องจักรสูบน้ำที่ท่วมในพื้นที่ อ.ขลุง, เมือง, มะขาม ฯลฯ ให้กลับเข้าสู่ภาวะ แห้งเป็นปกติ

ภายใน 2 วัน เนื่องจากน้ำท่วมเป็นวันที่ 4 แล้ว หากช้า สวนผลไม้จะเสียหายหนัก

เกิด 21 กรกฎาคม 2507 สิงห์ดำรุ่น 36 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนร่วมรุ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

บรรจุรับราชการ 3 พฤษภาคม 2532 ประเดิมในตำแหน่ง ปลัดอําเภอ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2538 ปลัดอําเภอ ช่วยราชการที่ทําการปกครอง จังหวัดอุดรธานี, 2540 บุคลากร สํานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง

2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2548 ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จากนั้นนั่ง นายอำเภอเขาวง กาฬสินธุ์ นายอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2551 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยปกครอง ช่วยราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

2553 ดํารงตําแหน่ง นายอําเภอนายายอาม จันทบุรี, 2554 โยกเป็นนายอําเภอเมือง จ.นครนายก

2555 นายอําเภอท่าใหม่ จันทบุรี, 2556 ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ตามด้วยปลัดจังหวัดราชบุรี

2557 ขยับนั่งรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต 2558 โยกเป็นรองผู้ว่าฯนนทบุรี 2561 ที่ปรึกษาด้านการปกครอง

ขึ้นเป็นผู้ว่าฯครั้งแรก ที่ จ.อำนาจเจริญ ในปี 2562

1 ตุลาคม 2563 โยกนั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนสิงห์ดำ กำชับเข้ม ต้องจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมสวนผลไม้จบใน 2 วัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon