กกต. แต่งตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 405 คน ปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. 5.3 พันแห่ง

กกต. แต่งตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 405 คน ปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีคำสั่งลงวันที่ 19 ตุลาคม แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานกกต. ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานกกต.ประจำจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัด และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.เป็นประธานจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับสำหรับปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกการบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,300 แห่ง รวม 405 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon