09.00 INDEX ดัชนี พลังประชารัฐ ภาคใต้ ตรงถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา

09.00 INDEX ดัชนี พลังประชารัฐ ภาคใต้ ตรงถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การเริ่มต้นจัดระบบการคัดสรรตัว ”ผู้สมัคร ส.ส.” ของพรรคพลังประชารัฐด้วยการสำรวจคะแนนและความนิยมในพื้นที่โดยตรงกำลังสำแดงพลังแห่ง ”กัมมันตะ”

เด่นชัดว่านี่เป็น “วิทยายุทธ์” อัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มาจากพรรคไทยรักไทย อันตกถึงพรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย

แม้จะเป็นการเริ่มต้นโดยคณะกรรมการคัดตัว ”ผู้สมัคร” อัน ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า นั่งอยู่ในฐานะเป็นประธานคณะ แต่ภายในคณะ นั้นก็ประกอบส่วนจาก ส.ส.ทุกภาคของประเทศ

ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ เป็นการปฏิบัติตามแผนอันกำหนด ขึ้นโดย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

และที่สำคัญอย่างสูงสุดก็คือ ทุกรายชื่อจะต้องผ่านการเคาะและเห็นชอบจากหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

หากนี้เป็น ”เครื่องมือ” ก็เป็นเครื่องมือในทาง ”วิทยาศาสตร์”

หากนี้เป็น ”อาวุธ” ก็จะกลายเป็นอาวุธอันมากด้วย ”กัมมันตะ” ในมือของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

ถามว่าภายในกระบวนการสำรวจคะแนนและความนิยมจะจำกัดอยู่เพียงคะแนนและความนิยมของ ส.ส.และตัวเก็งผู้สมัครในแต่ละพื้นที่เท่านั้นหรือ

หากดูจากลักษณะการนำร่องไปยังพื้นที่ ”ภาคใต้” เป็นจุดแรกจะสัมผัสได้ว่า ”เป้าหมาย” กว้างไกลยิ่งกว่านั้น

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าคะแนนและความนิยมที่ผู้สมัครส.ส.ภาคใต้ได้รับเลือกจำนวนมากถึง 14 คน มิได้มาจากคะแนนและความนิยมต่อพรรคพลังประชารัฐโดยพื้นฐาน

ตรงกันข้าม เป็นคะแนนและความนิยมต่อเกียรติภูมิของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเป็นด้านหลัก

คำถามที่ตามมาก็คือ เหตุใดความนิยมจาก 14 จึงเหลือ 4

คำถามนี้ไม่เพียงแต่ส.ส.อีก 10 คนจักต้องขบคิดอย่างหนักถึงภาวะที่แปรเปลี่ยนจากเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มายังเดือนตุลาคม 2564 หากแต่พรรคพลังประชารัฐก็จักต้องสำเหนียกอย่างจริงจัง

ไม่ว่าหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ไม่ว่าประธานยุทธศาสตร์พรรค พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ในที่สุดก็เป็นคำถามไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon