ครม. ไฟเขียว ตามก.แรงงาน ตั้ง 5 ผู้ตรวจราชการ-ก.ยุติธรรม ตั้ง ที่ปรึกษาเฉพาะสำนักงานปลัดฯ

ครม. ไฟเขียว ตามก.แรงงาน ตั้ง 5 ผู้ตรวจราชการ-ก.ยุติธรรม ตั้ง ที่ปรึกษาเฉพาะสำนักงานปลัดฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
2. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
3. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
4. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
5. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอโอนข้าราชการรายพันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon