‘บิ๊กติ๊ก’ปลัดกห.เข้าทำเนียบ บิ๊กตู่ ร่วมถ่ายรูป ขอบคุณ ปลัดเกษียณตั้งใจช่วยงานรบ.

“บิ๊กติ๊ก” ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ “บิ๊กตู่” ขอบคุณร่วมมือทำงานตลอด 2-3 ปี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนกันยายน โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เชิญปลัดกระทรวงที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 15 ราย ถ่ายรูปบนตึกไทยคู่ฟ้าเป็นที่ระลึก อาทิ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ชุติมา บุณยประพัฒน์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอภิชาติ ชินวันโน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จากนั้นได้เข้าร่วมประชุม โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เสนอรายงานผลงานประเด็นการขอความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง และนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณข้าราชการที่ได้ร่วมทำงานกันมาเป็นอย่างดีและให้กำลังใจทุกคน เพราะทุกคนก็ได้มาร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง และครั้งนี้ก็เช่นกัน ทั้งนี้ ตลอด 2 ปี ย่างเข้าปีที่ 3 ก็ได้รับความร่วมมือมาโดยตลอด จึงขอให้ทุกคนร่วมกันปฎิรูปประเทศในห้วงเวลานี้ แต่ปัญหาของประเทศในทุกๆ ปัญหา ไม่ได้แก้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และไม่ได้แก้ง่ายเพราะมีความซับซ้อนด้วยกฎกติกาอีกมากมาย จึงอยากให้ทำงานร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของทุกคนแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วตนก็เช่นกัน ขณะเดียวกันตลอดเวลาที่ผ่านมาภาพรวม 3 ปี ปัญหาคือการสร้างความเข้มแข็งให้ส่วนราชการในการบริหารงานให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon