กกต.รับจดทะเบียน 2 พรรคใหม่ พบมี 52 พรรคสิ้นสภาพ 2 พรรคถูกยุบ

กกต.รับจดทะเบียน “เพื่อไทรวมพลัง” และ “ไทยสร้างสรรค์” เป็นพรรคการเมืองแล้ว พบมี 52 พรรคสิ้นสภาพ 2 พรรคถูกยุบ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จำนวน 2 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทำให้ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 85 พรรคการเมือง ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการพรรคการเมือง 2560 จำนวน 52 พรรค และมีพรรคที่ถูกยุบ 2 พรรค

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon