‘บิ๊กป้อม’ ประชุม คคก.กกท. เร่งแก้ พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้าม

‘บิ๊กป้อม’ ประชุม คคก.กกท. เร่งแก้ พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้าม เพื่อป้องผลกระทบแข่งมหกรรมกีฬาของไทยในอนาคต ดัน ‘มวยไทย’ สู่กีฬาโอลิมปิกสมัยหน้า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในการบรรจุกีฬามวยไทย ให้มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ สมัยหน้า

ที่ประชุมได้รับทราบ มติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กกท. และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 ให้สอดคล้องกับ ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และรับทราบรายงาน ผลการประเมินการบริหารจัดการ อย่างมีมาตรฐาน ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี64 ซึ่งในภาพรวมสมาคมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงในทุกพื้นที่ ประกอบกับมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากทางภาครัฐ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนของแต่ละสมาคม ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เต็มที่

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท. ให้ดำเนินงานตามแผนงาน งบประมาณปี65 ให้เป็นไปตามกรอบเวลา และเป้าหมายที่วางไว้ มีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างโปร่งใส โดยเคร่งครัด และให้เร่งรัด การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามฯ เพื่อป้องกันผลกระทบ ต่อการส่งแข่งขันมหกรรมกีฬาของไทยในอนาคต รวมถึง กำชับทุกสมาคมกีฬาให้เข้มงวดปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการใช้สารต้องห้าม อย่างจริงจังด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon