หมอชลน่าน รับ ปรับโครงสร้างเพื่อไทยรับการเลือกตั้ง อย่างแท้จริง ดึงคนรุ่นใหม่เสริมพลัง

หมอชลน่าน รับ ปรับโครงสร้างเพื่อไทยรับการเลือกตั้ง อย่างแท้จริง ดึงคนรุ่นใหม่เสริมพลัง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคว่า การปรับโครงสร้างพรรคครั้งนี้เพื่อรองรับการเลือกตั้งอย่างแท้จริง เพราะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงพรรคพท.จึงต้องปรับปรุงตัวตาม เมื่อโซเชียลมีเดียมีการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารทางการเมืองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม ถ้าพรรค พท.ไม่เปลี่ยนแปลงจะสื่อสารทางการเมืองลำบาก ตอนนี้เราต้องเอาพลังคนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อสร้างพลังแห่งอนาคต โดยการปรับโครงสร้างจะมีเรื่องของแบรนด์ เรื่องภาพลักษณ์ การทำงานจะต้องนำไปสู่การรีแบรนด์ของพรรค

โดยจะเชื่อมโยงกับพรรคไทยรักไทยเดิมทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ ตัวผู้ก่อตั้งพรรคที่เป็นอดีตนายกฯ อดีตหัวหน้าพรรค จนมาสู่พรรคพท. ในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่อนาคต จะนำประสบการณ์ที่ดีมาพัฒนา และประสบการณ์ที่ล้มเหลวมาเป็นบทเรียนในการพัฒนา เห็นได้ว่าเราปรับเปลี่ยนทั้งสี รูปแบบตัวหนังสือในการสื่อสาร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคตตามความมุ่งมั่น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะเผด็จการซ่อนรูป ประชาชนถูกกดพลังสมองก็ด้วยโครงสร้างทางรัฐธรรมนูญ ตรงนี้เราต้องเข้ามาระเบิดพลังสมองของคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป เราต้องทำให้พลังความคิดของคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลังเพื่ออนาคตและให้มีสิทธิเสรีภาพ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon