ภูมิธรรม ลั่น เพื่อไทยเปิดกว้าง ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมคิด-สร้าง ปชต.กินได้ สร้างความหวังให้ปชช.

ภูมิธรรม ลั่น เพื่อไทยเปิดกว้าง ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมคิด-สร้าง ประชาธิปไตยกินได้ สร้างความหวังให้ปชช. สือทอดจิตวิญญาณประชาธิปไตย 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณี การประชุมใหญ่ของพรรคในวันนี้ ระบุว่า

“เยาวรุ่นพวกเธอคือพลังแห่งอนาคต คือความหวัง คือ การเปลี่ยนแปลงของวันนี้และวันพรุ่ง”

ผมขอเชิญชวน คนหนุ่มสาวร่วมยุคสมัยมาร่วมกันคิด สร้างสังคมประชาธิปไตยเพื่อโอกาสและความหวังแห่งอนาคต กับ พรุ่งนี้เพื่อไทย

ประชาธิปไตยในแต่ละช่วงเวลาของสังคมไทย มักมีอุปสรรคและแรงต้านที่ขวางพัฒนาการทางการเมืองอยู่เป็นระยะ ๆ หลายต่อหลายครั้งที่การต่อสู้เพื่อกระบวนการประชาธิปไตยต้องแลกด้วยชีวิตและความสูญเสีย ซึ่งเยาวชน คนหนุ่มสาวและประชาชนคนไทย ร่วมยุคสมัยล้วนผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นมานานกว่า 89 ปี

ผม และ เพื่อนๆอีกหลายคน ในพรรคเพื่อไทย เป็นคนส่วนหนึ่งที่ร่วมยุคสมัย มีประสบการณ์ตรงเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต…พวกเรามีโอกาสได้ผ่าน รับรู้และมีประสบการณ์ร่วมกับประชาชนไทยในช่วงประวัติศาสตร์ดังกล่าว การสูญเสียแต่ละครั้งในการเรียกร้องประชาธิปไตยบอกเราว่า ประชาธิปไตยมีความหมาย มีคุณค่า มีจิตวิญญาณของผู้คนที่รักและหวงแหนในเสรีภาพและความเป็นธรรม และแม้จะถูกทำลายโอกาสสักกี่ครั้ง จิตวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่สูญสลายมีแต่จะส่งมอบให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้สืบทอดกันต่อ

ประชาธิปไตยในมุมมองของผม มีความหมายมากกว่าการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองและสร้างความมั่นคงให้แก่พวกพ้องตนเอง แต่ประชาธิปไตยคือ ” วิถีของอำนาจที่เป็นธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร โอกาส ความหวังเพื่อคืนคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”

ที่ผ่านมา เราเคยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดกติกาและรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และนำไปสู่การสร้างสรรค์นโยบายสำคัญ ๆ ให้ประเทศเรา ภายใต้รัฐธรรมนูญ’40 ที่มีหลักการความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด พรรคเราแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” เพราะแท้จริงแล้ว ประชาธิปไตย คือการคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

พรรคเราเคยสร้างความตระหนักรู้ในความทรงจำของประชาชนว่า เรามี “ประชาธิปไตยที่กินได้” ผ่านนโยบายต่าง ๆ ที่ประชาชนได้ประโยชน์ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ความอยู่ดีกินดี สร้างศักดิ์ศรีให้กับประเทศชาติ

เป็น “ประชาธิปไตยที่กินได้” เข้าใจได้ เข้าถึงได้ และจับต้องได้

คือ ทุกคนมีโอกาส มีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาเพื่อหยิบยกทุกปัญหามาร่วมแก้กับพรรคการเมือง จนกลายเป็นนโยบายที่ “ประชาชนนิยม” ที่มีความสำคัญต่อการเปิดโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งยังคงจดจำอยู่ในใจประชาชนมาอย่างยาวนาน ไม่ว่ารัฐบาลเผด็จการที่เข้ามามีอำนาจด้วยการรัฐประหารจะพยายามล้มเลิกนโยบายที่ “ประชาชนนิยม” นี้ แต่ก็ไม่สามารถทำได้

นี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนของ “ประชาธิปไตยที่กินได้” ที่พรรคเพื่อไทย มุ่งมั่น ตั้งใจให้เกิด แม้จะมีการนำไปลอกเลียนแบบ ก็ทำได้เพียง เปลี่ยนชื่อ กลายร่างเปลี่ยนผ้าคลุมภายนอกใหม่ แต่ก็ไม่สามารถปกปิดระบบเผด็จการที่ซ่อนรูปได้ เพราะเผด็จการไม่มีประชาชนอยู่ในหัวใจ การทำนโยบายจึงทำไปเป็นเพียงงานประจำ

เพราะประชาธิปไตย คือ วิถีชีวิต จิตวิญญาณและโอกาสที่ต้องเท่าเทียม เป็นธรรม

ดังนั้น ประชาธิปไตยสำหรับเรา คือ การสร้างนโยบายและโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้คน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ ชนชั้น หรือความหลากหลายของความเป็นมนุษย์กลุ่มใด สิทธิและศักดิ์ศรีเราเท่ากัน

ประชาธิปไตยคือการจัดสรร จัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรมที่จะมีส่วนผลักดัน เคลื่อนไหวเพื่อยกระดับวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น มีความสุข เห็นความหวังที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของตนมากขึ้น

ประชาธิปไตย ไม่ได้ตอบโจทย์ในมิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ตอบโจทย์ชีวิตและสังคม นำไปสู่การเลื่อนชั้นคุณภาพของความเป็นมนุษย์ คือการสรรหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่ทุกคนเข้าถึง นำโอกาสไปสร้างชีวิต สร้างความสุขแก่ครอบครัวและคนที่เขารัก การสร้างจิตวิญญาณประชาธิปไตย คือการลงหลักปักฐานความแข็งแรงทางจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นกระบวนการในการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอิสระ ไม่ถูกระรานทำร้าย ไม่ถูกเลือกปฏิบัติบนความแตกต่างใด ๆและสามารถมีส่วนร่วมเลือกและกำหนดอนาคตของตนและคนในสังคมทั้งสังคมได้ตามปรารถนา ผมคิดว่านี่คือ ความหมาย เจตจำนงและจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่มีต่อ “ประชาธิปไตย” ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

วันนี้พวกเราพรรคเพื่อไทย และคนหนุ่มสาวร่วมยุคสมัย จะมาร่วมกันเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่คืนชีวิต คืนความหวังให้ประชาชน การดำเนินนโยบายปัจจุบัน ไม่ใช่การนั่งเขียนนโยบายโดยใครคนหนึ่งโดยลำพัง ยุคสมัยเปลี่ยนไป เราจำเป็นต้องให้คุณค่ากับความหลากหลายของความต้องการ ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้คนที่อยู่ในสถานะของ “เจ้าของปัญหา” การรับเอาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้คนจำนวนมากแล้วนำมาออกแบบกระบวนการนโยบายให้สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง เป็นข้อท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสให้พวกเราได้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุมมากขึ้น

นโยบายที่ให้ความหวังและเสริมพลังได้จริงไม่ได้อยู่ที่ลายลักษณ์อักษร แต่อยู่ที่การนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นการปฏิบัติที่ต้องออกแบบกลไกใหม่ ๆ ช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ และผู้คนรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความรู้และทักษะชุดที่สอดคล้องกับอนาคต ที่พลังของคนรุ่นใหม่ส่งผลให้ พลังปัจจุบันและพลังอนาคตของพรรคเพื่อไทย เกิดการเรียนรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อสร้างและธำรงให้พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคประชาธิปไตยที่มีชีวิต ที่ระดม รับฟังเสียง ออกแบบนโยบาย เพื่อสร้างความหวังและส่งต่อพลังชีวิตให้แก่ผู้คนในอนาคตต่อไป

“นโยบายที่ดี ใคร ๆ ก็พูดได้ แต่พรรคเดียวที่พูดแล้วทำได้จริงและทำมาจนสำเร็จ เห็นประจักษ์แล้ว คือ พรรคเพื่อไทย”

ภูมิธรรม เวชยชัย
28 ตุลาคม 2564
ที่ประชุมใหญ่ พรรคเพื่อไทย
จ.ขอนแก่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon