ไม่พลิกโผ ‘หมอชลน่าน’ นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รุ่นใหม่นั่งกรรมการบริหารเพียบ

ไม่ผลิกโผ “หมอชลน่าน” นั่งหัวหน้าพรรคพท. รุ่นใหม่นั่งแท่นกก.บห.เพียบ พร้อมตั้งกก.สรรหาผู้สมัครชุดใหม่ แถมตั้ง ‘กุนซือพรรค’ นั่ง คกก.ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคพท.ด้วย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค ทำให้กรรมการบริหารพรรคสิ้นสภาพไปด้วย จึงต้องเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ โดยที่ประชุมมีการเสนอชื่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เป็นหัวหน้าพรรคเพียงรายชื่อเดียว จากนั้นนพ.ชลน่าน เสนอรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 23 คน ประกอบด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค 4 คน นายสุทิน คลังแสง นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรมช.สาธารณสุข นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เป็นเลขาธิการพรรค มีรองเลขาธิการ 8 คน ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.สุรินทร์ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ นายนพ ชีวานันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล น.ส.อรุณี กาสยานนท์ นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์ ส.ส.มหาสารคาม นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม

กรรมการบริหาร 5 คน ประกอบด้วย น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม นส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ส.ร้อยเอ็ด นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย นายพชร นริพทะพันธุ์ น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี และน.ส.ธีราภา ไพโรหกุล นายทะเบียนพรรค 1 คน นายจักรพงษ์ แสงมณี เหรัญญิกพรรค 1 คน นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีตส.ส.เพชรบูรณ์ ขณะที่โฆษกพรรค คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคพท.

นอกจากนี้ยังมีการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 15 คนที่จะมาจาก กรรมการบริหารพรรค 7 คน ประกอบด้วย นพ.ชลน่าน นายประเสริฐ นายสุทิน นายจุลพันธ์ นายสรวงศ์ นางมนพร น.ส.ธีรรัตน์ หัวหน้าสาขาพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จ.อุดรธานี นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จ.เชียงใหม่ นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จ.ภูเก็ต นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 5 จ.นนทบุรี ตัวแทนประจำจังหวัด 4 คน ประกอบด้วย นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจำจ.สกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจำจ.หนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ ตัวแทนพรรคประจำจ.สุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายธนภพ กองโภค ตัวแทนพรรคประจำจ.พระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมยังมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคพท. โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายเสนาะ เทียนทอง พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ และร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นที่ปรึกษา มีนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธานคณะกรรมการ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายนพดล ปัทมะ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายพวงเพช็ร ชุนละเอียด เป็นรองประธานคณะกรรมการ มีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว นายกิตติ ลิ่มสกุล นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ นายชูศักดิ์ ดิ์ศิรินิล นายไชยา พรหมา นายณหทัย ทิวไผ่งาม นางนลินี ทวีสิน นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นพ. พรหมินทร์ เลิศสุริยเดช นายภูมิธรรม เวชยชัย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายวิทยา บุรณศิริ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายสุชาติ ธาดาธารงเวช นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และนายอดิศร เพียงเกษ เป็นกรรมการ มีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เป็นกรรมการและรองเลขานุการคณะกรรมการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon