นิพนธ์ หนุนเปิดเมืองเชียงใหม่ รับนักท่องเที่ยว กำชับเพิ่มความเข้มข้น ต้านโควิด

นิพนธ์ หนุนเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว กำชับ เพิ่มความเข้มข้นทำงานเชิงรุกเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านโควิด-19 มั่นใจ มาตรการของจังหวัดและสาธารณสุขยังรับมือได้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จากการรับฟังการรายงานข้อมูลของทุกหน่วยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทราบว่าได้มีความพร้อมและมีการบริหารจัดการได้ดี ทั้งนี้การเตรียมการได้มีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นหลักเกณฑ์จะคล้ายคลึงกับการรับนักท่องเที่ยวของ Phuket Sand Box เช่น มีประวัติการได้รับวัคซีนมาครบแล้ว มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่ามีความปลอดภัย ฯลฯ

ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่ โดยประชาชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 4 อำเภอ ได้รับวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 และการจัดทำพื้นที่ปลอดภัย Blue Zone สำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเร่งตรวจเชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ในกลุ่มเสี่ยงสูงและจะขยายไปยังกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทันเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

Advertisement

แนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนั้น ได้มุ่งเน้น 65 ตำบลเป้าหมาย โดยแบ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนวิกฤต คือในเดือนตุลาคม – ธันวาคม เพื่อเตรียมการและป้องกันการเกิดเหตุ โดยให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบล กำหนดแนวทางการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมอุปกรณ์การดับไฟ  จัดชุดดับไฟป่าประจำตำบล และจัดทำแนวกันไฟร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในช่วงวิกฤต เดือนมกราคม – เมษายน เป็นช่วงการเผชิญเหตุ จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกำกับติดตามในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบลและในช่วงหลังวิกฤต เดือนพฤษภาคม – กันยายน จะเป็นช่วงของการฟื้นฟู พร้อมการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 403 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 12 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 15,565 ราย และรักษาหายแล้ว 11,355 ราย

จากนั้น รมช.มท.และคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่(ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ) เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการทำงานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด

Advertisement

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ในนามรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่าน ขอเป็นกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนและรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานและจะช่วยลดอุปสรรคในการทำงานเพื่อให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้เรายังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์โควิดได้ สิ่งสำคัญคือการทำงานเชิงรุกและการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ภาคธุรกิจต่างๆ ให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และรับทราบถึงการทำงานของผู้ว่าฯ นพ.สสจ. และหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าทุกท่านได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อดูพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณจนท.ทุกท่านที่ทุ่มเทเสียสละในการทำงานมาโดยตลอด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image