เครือข่ายผู้เสียหายการแพทย์ ชง สนช.แก้ไขพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ปฏิรูปแพทยสภา

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ชง สนช.แก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ปฏิรูปแพทยสภา ให้สิทธิคนนอกนั่ง กก.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กว่า 20 คน นำโดยนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายฯ ได้นำรายชื่อประชาชน 15,000 รายชื่อ เข้ายื่นต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เพื่อขอให้แก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ให้แพทยสภามีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการ โดยนางปรียนันท์กล่าวว่า ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลที่แพงเกินจริง หากแพทยสภามีความโปร่งใสนอกจากจะลดความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยลงได้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่แพง ทางกลุ่มจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้ประชาชนเข้าร่วมไปเป็นกรรมการในแพทยสภาในสัดส่วน 50 ต่อ 50 และลดจำนวนคณะกรรมการจากปัจจุบันที่มีอยู่ 50 คนลงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระๆ ละ 2 ปี รวมทั้งกำหนดให้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อาทิ นายกแพทยสภา เลขาธิการ อุปนายก ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่จะมีขึ้นต้นปี 2560 นี้ เชื่อว่ากรรมการชุดเดิมจะกลับมาเป็นอีกทั้งที่อยู่ในตำแหน่ง 10-25 ปี จึงหวังว่าจะมีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และเครือข่ายขอเรียกร้องให้นายกฯใช้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระงับการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภาออกไปก่อนและแต่งตั้งบุคคลที่มีความโปร่งใสเข้าทำหน้าที่แทนหรือให้มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

ด้าน นายสุรชัยกล่าวว่า แพทยสภามีหน้าที่ควบคุมจรรยาบรรณแพทย์ซึ่งไม่น่าเกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ สนช.กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ…ที่สาระสำคัญในมาตรา 1 ให้มีคณะกรรมการควบคุมสถานพยาบาล ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดูแล กำหนดราคา คุณภาพ และระบบ ดูมาตรฐานการบริการ ซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้มีคนในกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ด้วย รวมทั้งกำหนดให้สถานพยาบาลแจ้งราคารักษาพยาบาล ซึ่งตนเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความสอดคล้องกับปัญหาของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เวชกรรม พ.ศ.2525 ก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หาก สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จะเชิญเครือข่ายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งระบบสาธารณสุข การบริการทางการแพทย์ต้องไม่แพง ทำให้ประชาชนในทุกระดับเข้าถึงการบริการได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่ง รับข่าว‘โอเปก’ตกลงลดกำลังผลิตครั้งแรกรอบ 8 ปี
บทความถัดไปสัมพันธ์ปินส์-มะกันส่อทรุดหนัก ‘ดูแตร์เต’ กร้าวเลิกซ้อมรบร่วมสหรัฐ