ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ‘ทรงศัก สายเชื้อ’

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ‘ทรงศัก สายเชื้อ’ เผยพร้อมทำงานเพื่อปชช.มุ่งมั่นสร้างความเป็นธรรมให้แผ่นดิน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทรงศัก สายเชื้อ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งในพิธี พ.ต.ท. กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการฯ เชิญพระบรมราชโองการวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง จากนั้น นายทรงศัก สายเชื้อ เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ นายทรงศัก สายเชื้อ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2501 ปัจจุบันอายุ 63 ปี จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, MA. (Industrial Location and Development), Vrije Universiteit Brussels ประเทศเบลเยียม, หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 66,  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) หลักสูตร Public Policy Program for Thai Civil Service,National Graduate Institute for Policies Study ประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  โดยประวัติการรับราชการสำคัญ ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จากนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง/ระดับ 9) สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กระทั่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวักและสโลวีเนีย)

นายทรงศัก กล่าวเน้นย้ำถึงหลักการทำงานเพื่อประชาชนว่า จะมุ่งมั่นสร้างความเป็นธรรมให้แผ่นดิน ตามหลักวิสัยทัศน์ “การบริหารภาครัฐที่ดี เสริมสร้างความเป็นธรรม และความยุติธรรมถ้วนหน้า”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image