กกต.ตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็น รักษาการเลขาธิการกกต-นายทะเบียนพรรคการเมือง มีผล 1 ธ.ค.นี้

กกต.ตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็น รักษาการเลขาธิการกกต-นายทะเบียนพรรคการเมือง มีผล 1 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในคำสั่งกกต.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการกกต.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.เนื่องจากพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลาออกมีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 โดยระบุว่า เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 54 และมาตรา 75 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ข้อ 13 และข้อ 99 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2564 ข้อ 10 และข้อ 11 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง นายแสวงบุญมี รองเลขาธิการกกต. เป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการกกต.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ การประชุมกกต.สัปดาห์หน้าสำนักงานฯจะมีการเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องของการสรรหาเลขาธิการกกต.คนใหม่ซึ่งตามระเบียบกกต.แล้วจะต้องเป็นการเปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสัญญาจ้าง 5 ปี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานกกต.ว่างลงถึง 4 ตำแหน่งโดยเป็นตำแหน่งเลขาธิการกกต 1 ตำแหน่ง และรองเลขาธิการกกต 3 ตำแหน่ง เนื่องจากคนเดิมเกษียณอายุราชการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon