นายกฯเร่งสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขกับทั่วโลก ดัน ‘ไทย’ เป็น BioHub

นายกฯเร่งสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขกับทั่วโลก ดัน ‘ไทย’ เป็น BioHub ของอาเซียน-ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขไทยกับประเทศต่างๆ และองค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต รวมถึงวางเป้าหมายและผลักดันไทยเป็น BioHub ของอาเซียน ตลอดจนร่วมแบ่งปันความรู้ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับนานาประเทศ

นายธนกรกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ที่จะต่อยอดความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขจากบทบาทไทยในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ เพื่อเดินหน้าผลักดันข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการควบคุมโรคระบาด ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตลอดจนนายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวสนับสนุนไทยในการเข้าเป็นสมาชิก WHO BioHub system ซึ่งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินสถานการณ์อย่างทันท่วงทีต่อการจัดการโรคระบาด รวมถึงโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และกลไก WHO BioHub System ยังเป็นแนวทางของรัฐบาลที่มีเป้าหมายบูรณาการเครือข่ายในการพัฒนาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา วัคซีน รวมถึงแลกเปลี่ยนมาตรการทางด้านสาธารณสุขร่วมกัน อย่างทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทั้งชาวไทย และแบ่งปันความร่วมมือกับทั่วโลกในฐานะที่ไทยมีบทบาทสำคัญด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค

นายธนกรกล่าวว่า ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีวางวิสัยทัศน์การดำเนินแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยตั้งเป้าให้เป็นประเทศที่สามารถคิดค้น ทดลอง วิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนในประเทศได้อย่างครอบคลุม ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งจะทำให้ภูมิภาค มั่นคงและปลอดภัยในการป้องกันโรค

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon