09.00 INDEX กรณีจะนะ ทะลวงลึกรัฐบาลร้าว จุดเริ่มต้น คือ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กรณีจะนะ ทะลวงลึกรัฐบาลร้าว จุดเริ่มต้น คือ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แล้วกรณี ‘จะนะ’ จะกลายเป็นอีกสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปิดโปงรัฐบาล เปิดโปง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น หากแต่ยังทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้อง ‘ร้อน’ ขึ้นด้วยอัตราเร่ง

โอกาสที่ทำเนียบรัฐบาล และโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลายเป็น ‘ตำบลกระสุนตก’ มีสูงเป็นอย่างสูงยิ่ง

เริ่มจากการปฏิเสธในเรื่อง ‘สั่ง’ ให้สลายการชุมนุมกลางดึก

ตามมาด้วยการปฏิเสธว่ารัฐบาลและโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยรับปากกับชาวจะนะแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเมื่อเดือนธันวาคม 2564 หรือตอนไหน

ทั้งๆ ที่เคยปรากฏลายเซ็นของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เคียงข้าง อยู่กับลายเซ็นของผู้นำชาวบ้านจากจะนะ ตรงนี้อาจเป็นอีกประเด็นที่จะเสริมเติมความร้อนแรงให้กับความขัดแย้งภายใน

ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ความน่าสนใจอย่างเป็นที่สุดก็คือ ภายในความร้อนแรงนี้ยังมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เล่นบทเป็น ‘คนกลาง’

นี่มิได้เป็นเรื่องของคำพูดลอยๆ หากแต่มากด้วย ‘หลักฐาน’

ต้องยอมรับว่าการมาของชาวบ้านจะนะหนแรกบริเวณหน้าทำเนียบ รัฐบาลสามารถยุติลงได้เพราะรัฐบาลมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงไปเจรจาอันเห็นได้จากข้อตกลงเดือนธันวาคม 2563

เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อเสนอของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผ่านความเห็นชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หลังจากนั้นก็มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 แต่งตั้งให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหา

คำสั่งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนตามมติครม.เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ต้องยอมรับว่านอกเหนือจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แล้วคำสั่งทั้งหมดล้วนอยู่ในความรับรู้ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

โดยมีการเน้นอย่างจำหลักหนักแน่นไปยังปัญหาของจะนะ

คำถามอยู่ที่ว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่หลงลืมและจำไม่ได้

แต่ที่แน่อย่างที่สุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จดจำได้แม่นยำยิ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon