ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ 112 ราย

ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ 112 ราย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 จำนวน 112 คน ดังนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon