‘ป.ป.ช.’ เปิดทรัพย์สิน ‘วรวิทย์ สุขบุญ’ หลังพ้น ‘เก้าอี้เลขาป.ป.ช.’

‘ป.ป.ช.’ เปิดทรัพย์สิน ‘วรวิทย์ สุขบุญ’ หลังพ้น ‘เก้าอี้เลขาป.ป.ช.’

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ป.ป.ช. ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ของนายวรวิทย์ สุขบุญ กรณีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายวรวิทย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 21,674,223 บาท ได้แก่ เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 2,679,391 บาท เงินลงทุน 2,675,058 บาท ที่ดิน 7,500,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท ยานพาหนะ 1,845,200 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,208,577 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 465,996 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 118,276 บาท

สำหรับรายการทรัพย์สินอื่น ของนายวรวิทย์และนางสุดใจ มีมูลค่ารวม 685,996 บาท ประกอบด้วย สร้อยคอทองคำ 2 บาท จำนวน 1 เส้น มูลค่า 40,000 บาท พระเลี่ยมทอง จำนวน 11 องค์ มูลค่ารวม 200,000 บาท แหวนทองคำ แหวนเพชรและแหวนพลอย 3 วง มูลค่ารวม 60,000 บาท พระเครื่องและพระพุทธรูป ระบุว่าไม่ทราบมูลค่า พระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 5 จำนวน 2 องค์ มูลค่ารวม 9,998 บาท สร้อยคอทองคำ 5 บาทพร้อมพระเลี่ยมทอง จำนวน 1 เส้น 1 องค์ มูลค่ารวม 150,000 บาท พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวร จำนวน 1 องค์ มูลค่า 2,999 บาท พระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จำนวน 1 องค์ มูลค่า 2,999 บาท ทองรูปพรรณ 8 บาทและเครื่องประดับ จำนวน 1 องค์ มูลค่า 200,000 บาท อาวุปืนออโตเมติก 7.65 มม.จำนวน 1 กระบอก มูลค่า 20,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,809,961 บาท เป็นเงินเดือน เงินบำนาญ 1,185,487 บาท เงินประจำตำแหน่ง 189,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 299,700 บาท เงินรางวัลสลากออมสิน 30,000 บาท เงินปันผลสหกรณ์ 95,000 บาท ค่าวิทยากร 50,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,708,000 บาท

ส่วนนางสุดใจ สุขบุญ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 8,649,535 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,027,147 บาท เงินลงทุน 1,837,796 บาท ที่ดิน 4,150,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 แสนบา สิทธิและสัมปทาน 114,590 บาท ทรัพย์สินอื่น 2.2 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 550,395 บาท เป็นเงินเดือน และเงินบำนาญ 455,395 บาท เงินปันผลสหกรณ์ 95,000 บาท มีรายจ่ายรวม 346,000 บาท

ดังนั้นนายวรวิทย์และนางสุดใจ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,323,758 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 118,276 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีของนายวรวิทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายวรวิทย์ สุขบุญ ถือเป็น “ลูกหม้อ” ประจำสำนักงาน ป.ป.ช. มาอย่างยาวนาน มีผลงานการปราบปรามคดีทุจริตมามากมาย โดยเฉพาะเรื่องบุกรุกที่ดินของรัฐ และการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตั้งแต่สมัยยังเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ก่อนเปลี่ยนมาเป็น ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญปี 2540

กระทั่งขึ้นมาเป็น ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง และข้าราชการชื่อดังหลายคน ก่อนจะขึ้นผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ขึ้นรองเลขาธิการ ป.ป.ช. และผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. ประมาณ 4 ปี กระทั่งเกษียณอายุราชการ ขณะที่นางสุดใจ คู่สมรส เป็นข้าราชการเกษียณของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่นกัน

ปัจจุบันนายวรวิทย์ ได้สมัครเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยผ่านการสอบข้อเขียนรอบแรก โดยจะมีการกำหนดเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคารศาลปกครอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon