คณาจารย์ มช. ฟ้องศาลปกครอง ขอเพิกถอนข้อบังคับ กรณีห้ามเลือกตั้ง-หยั่งเสียงอธิการบดี

ภาพ วรรณา แต้มทอง
13 คณาจารย์ – จนท. มช. ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนข้อบังคับว่าด้วยการห้ามการหยั่งเสียงหรือการเลือกตั้งอธิการบดี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม มีรายงานว่า  สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, กฤษณ์พชร โสมณวัตร และทินกฤต นุตวงษ์ อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ จากภาควิชา Media Arts and Design คณะวิจิตรศิลป์ และวราภรณ์ เรืองศรี จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางไปศาลปกครอง เพื่อยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อศาลปกครองครั้งนี้ เพื่อขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุห้ามมิให้มีการเลือกตั้งหรือการหยั่งเสียงอธิการบดีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม พร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัยไว้ เพื่อให้บุคลากรสามารถกลับมามีสิทธิเสนอให้มีการหยั่งเสียงหรือจัดให้มีการเลือกตั้งอธิการบดีได้ โดยไม่เป็นความผิดวินัย ทั้งนี้ ยังได้มีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวข้อบังคับจองมหาวิทยาลัยดังกล่าวจนกว่าศาลปกครองจะมีคำวินิจฉัยอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image