กมธ.พัฒนาการเมือง หารือเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

กมธ.พัฒนาการเมือง หารือผู้แทนนายกฯ-มท.-เลขาฯ ครม. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ถกวันเลือกตั้งอีกครั้งหลังกกต.รับรองลต.ท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่รัฐสภา น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุม โดย น.ส.ฐิติภัสร์กล่าวว่า กมธ.มีการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยมีผู้แทนนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) และผู้แทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วมประชุม

ซึ่งในเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยมีการประสานกับ กทม.และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้แทน มท.จะมีการประชุมร่วมกับผู้แทน กกต. ผู้แทนสำนักงบประมาณ​ และผู้แทนสำนักเลขาฯ ครม.อีกครั้ง ภายหลังจากที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต.เรียบร้อยแล้ว เพื่อหารือในการกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้กมธ.ขอให้ มท.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ทั้งนี้ กมธ.จะมีหนังสือเรียนไปยังนายกฯ และรัฐมนตรี มท.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยไม่ช้า เนื่องจากทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้ว

ด้าน น.ส.สุทธวรรณกล่าวว่า นอกจากนี้ กมธ.ได้มีการพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีการเชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผล โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และคณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษาติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากกระดำเนินโครงการของรัฐเข้าร่วมประชุม

Advertisement

โดย กมธ.ได้รับทราบข้อมูลจาก ร.อ.ธรรมนัส ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ ร.อ.ธรรมนัสในขณะนั้นได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีการแจ้งผลการศึกษาและความเห็นให้ ครม.ทราบตลอด ซึ่งกระบวนการส่วนใดที่เห็นว่าไม่ถูกต้องก็ได้มีการทักท้วงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและมติ ครม. โดยขอฝากไปยังรัฐบาลให้มีการทบทวนการดำเนินการโครงการอย่างรอบคอบ เนื่องจากนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่และส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย ซึ่งการแต่งตั้งบุคคลที่จะมาขับเคลื่อนโครงการนี้จะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน จะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่เห็นแก่ผลประโยชน์ของนายทุนและคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

น.ส.สุทธวรรณกล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาของ กมธ.เป็นไปด้วยความรอบคอบ กมธ.จึงได้มอบหมายให้อนุ กมธ.พิจารณาศึกษาติดตามการมีส่วนร่วมของประชาชน นำประเด็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการจะนะ ไปพิจารณาต่อ โดยเชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูล ซึ่ง กมธ.จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image