เห็นชอบร่างตกลงฉบับใหม่ระหว่าง รบ.แคนาดา-ไทย ด้านขนส่งทางอากาศ ชี้ดีต่ออุตฯท่องเที่ยว-การค้า

แฟ้มภาพ

รองโฆษกสำนักนายกฯเผย ครม.เห็นชอบร่างตกลงฉบับใหม่ระหว่าง รบ.แคนาดา-ไทย ด้านขนส่งทางอากาศ ชี้สร้างผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้า และบริการ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบบันทึกข้อตกลงระหว่างไทย-แคนาดา และให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฉบับใหม่ระหว่างรัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลไทยว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ โดยร่างความตกลงฉบับใหม่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแนะนำ และสอดคล้องกับร่างความตกลงฉบับมาตรฐานไทย โดยมีการปรับปรุง เช่น ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่ายในการตรวจสอบอากาศยานและเอกสารต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน คู่ภาคีจะรับรองว่ามีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอากาศยานที่เพียงพอ และจะให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่จำเป็นต่อกันเพื่อป้องกันการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายและการคุกคามอื่นใดต่อการรักษาความปลอดภัยของการบินพลเรือน รวมถึงให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของแต่ละฝ่ายสามารถประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการอากาศยานของอีกฝ่ายหนึ่งได้

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ส่วนเรื่องราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งนั้น สายการบินที่กำหนดสามารถกำหนดราคาค่าขนส่งตามบริการที่ได้ตกลงกันซึ่งจะเป็นไปตามกลไกตลาด โดยไม่ต้องยื่นราคาค่าขนส่งต่อเจ้าหน้าที่การเดินอากาศ เว้นแต่มีการร้องขอให้เปิดเผยการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาค่าขนส่งแก่เจ้าหน้าที่การเดินอากาศ

“สำหรับการใช้ท่าอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินและบริการ ให้สายการบินของภาคีอีกฝ่ายใช้ท่าอากาศยาน เส้นทางบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ และการบริการเดินอากาศ การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนการมีผลบังคับใช้ของความตกลงฯฉบับใหม่ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ของหนังสือทางการทูตฉบับสุดท้าย ซึ่งคู่ภาคีได้แจ้งระหว่างกันไว้ว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการภายในที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ความตกลงฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว และจะมีผลให้ความตกลงฉบับเดิมสิ้นสุดลง” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า ขณะที่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงข้อบทและสิทธิการบินต่างๆ ตามความตกลงฉบับใหม่และบันทึกข้อตกลงเป็นการเปิดโอกาสให้สายการบินที่กำหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถขยายบริการและเครือข่ายการบินเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสายการบินในการวางแผนการให้บริการ เป็นการส่งเสริมการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า และบริการระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon