ครม.อนุมัติงบกลาง 65 กว่า 2 พันล้าน ฟื้นฟู ความเสียหายน้ำท่วม 17 จังหวัด

ครม.อนุมัติงบกลาง 65 กว่า 2 พันล้าน ฟื้นฟู ความเสียหายน้ำท่วม 17 จังหวัด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56  ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 17 จังหวัด แบ่งเป็นในส่วนของกรมทางหลวงจำนวน 1,649.12 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 476.44 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า โดยกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-12 ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากมรสุมที่พาดผ่านทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้การจราจรผ่านได้ในระยะเร่งด่วนแล้วจำนวน 663 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 31 จังหวัด วงเงินรวม 7,987.83 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวด้วยว่า สำหรับงานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงภายใต้งบกลางฯที่เสนอครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัดคือ เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดคือ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และกาฬสินธุ์  ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสุโขทัย ส่วนภาคตะวันตก 2 จังหวัดคือ กาญจนบุรีและตาก โดยจะเป็นงานซ่อมแซมบูรณะ เช่น งานก่อสร้างและซ่อมสะพาน งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวม 69 รายการ วงเงิน 1,649.12 ล้านบาท

“ส่วนงานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงชนบทที่เสนอครั้งนี้ ได้ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดคือ ชัยภูมิ ภาคกลาง 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์กำแพงเพชร และสุโขทัย และภาคใต้ 1 จังหวัดคือ ระนอง มีงานซ่อมฟื้นฟูสภาพทาง งานซ่อมฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวมถึงงานป้องกันการกัดเซาะโครงสร้างทางรวม 31 รายการ วงเงิน 476.44 ล้านบาท” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon