09.00 INDEX ชัยชนะ แพ้พ่าย จตุจักร หลักสี่ กระทบต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

09.00 INDEX ชัยชนะ แพ้พ่าย จตุจักร หลักสี่ กระทบต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ไม่ว่าคำประกาศจาก นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ  แห่งพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าคำรับรองอันยืนยันจาก นายสิระ เจนจาคะ ว่าเหตุผลอะไรที่คน จตุจักร หลักสี่ต้องเลือกหมายเลข 7 ให้เป็น ส.ส.

1 เท่ากับชี้ให้เห็นถึงความรัก ความชื่นชมและความไว้วางใจที่ให้ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แปรเปลี่ยน

ขณะเดียวกัน เท่ากับ 1 ชี้ให้เห็นถึงคำขวัญอันเคยเปล่งออกมา ร่วมกันในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ของพรรคพลังประชา รัฐที่ว่า “ต้องการความสงบ จบที่ลุงตู่” ยังมีความขลัง

ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของ นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ แห่งพรรคพลังประชารัฐ จึงกลายเป็นการทดสอบคะแนนและความนิยมที่มีต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างทรงความหมาย

นี่ย่อมมิได้เป็น “เดิมพัน” ทางการเมืองของ นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ และ นายสิระ เจนจาคะ เท่านั้น

หากหมายถึง “เดิมพัน” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งยังเป็น “เดิมพัน” อันมีต่อสถานะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุ วรรณ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างมีนัยสำคัญ

มติพรรคพลังประชารัฐที่มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง จตุจักร หลักสี่ เขต 9

จึงมิได้เป็นเพียงความไว้วางใจจากพรรคพลังประชารัฐหากแต่ยังสัมพันธ์ถึงความไว้วางใจจากทำเนียบรัฐบาลอีกด้วย

เนื่องจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ไม่เพียงเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น หากแต่ยังเป็น 1 ใน 6 รัฐมนตรีที่มีสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การเข้าประสานและร่วมมือกับ นายสิระ เจนจาคะ เพื่อผลักดันชัยชนะให้กับ นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ เหนือพรรคเพื่อไทย

จึงมีความหมายทั้งต่อรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ

การเลือกตั้ง “ซ่อม” ในจตุจักร หลักสี่ จึงเป็นภาพจำลองทางการเมือง อย่างแหลมคมยิ่ง ไม่เพียงแต่จะฉายสะท้อนภาพใหญ่ในกทม. หาก แต่ยังชี้ให้เห็นแนวโน้มของการเลือกตั้งทั่วไป

คำถามก็คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ นายสิระ เจนจาคะ

ภายหลังต้องคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญยังมีมนต์ขลังเพียง พอที่จะสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อสังคมมากน้อยเพียงใด

นี่ย่อมสะเทือนถึงภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon