เปิดรับสมัคร ‘เลขาฯ กกต.’ วันแรกเงียบเหงา ไร้คนเด่นดังยื่นใบสมัคร

เปิดรับสมัครเลขาฯ กกต.คนใหม่ วันแรกเงียบเหงา ยังไร้เงาคนยื่นใบสมัคร คาดทยอยมาช่วงท้าย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-28 มกราคม ที่บริเวณชั้น 2 ห้อง 203 สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครวันแรก ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดเดินทางมาสมัครหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเลย ทั้งนี้ คาดว่าบุคคลที่สนใจจะทยอยเดินทางมายื่นใบสมัครในช่วงวันท้ายๆ ก่อนปิดการรับสมัคร

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง เอกสารผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กกต.

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร อาทิ จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้งและมีอายุไม่เกิน 65 ปีในขณะดำรงตำแหน่ง ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร อาทิ จะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ไม่ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เป็นต้น ทั้งนี้ ตำแหน่งเลขาธิการ กกต.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งแต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ส่วนอัตราเงินเดือน 97,900-150,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 35,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ 35,000 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon