ครม.ตั้ง ‘ม.ล.ชโยทิต กฤดากร’ ที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค.65

‘ครม.’ ตั้ง ‘ม.ล.ชโยทิต กฤดากร’ เป็นที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบการแต่งตั้ง หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นที่ปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย มีผลตั้งแต่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการให้ผู้แทนการค้าไทย

นายธนกรกล่าวว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 กำหนดให้ในการดำเนินนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของผู้แทนการค้าไทยด้วย

นายธนกรกล่าวด้วยว่า ผู้แทนการค้าไทยมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 โดยเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการเจรจากับต่างประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าทีของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตามประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว หรือผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจากการคำเนินนโยบายด้านอื่นๆ รวมทั้งบูรณาการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image