‘บิ๊กตู่’ เลื่อนประชุมครม. เป็น 24 มกราคมนี้ ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์

‘บิ๊กตู่’ เลื่อนถกครม.เป็น 24 ม.ค.นี้ ผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งไปยังรัฐมนตรี เรื่องเปลี่ยนแปลงการประชุมครม.ครั้งที่4/2565 จากวันอังคารที่ 25 มกราคม ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) มาประชุมในวันที่ 24 มกราคม เวลา 09.00 น. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวาระประชุมเรื่องเพื่อทราบ ที่น่าสนใจอาทิ กระทรวงการคลัง รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุนต่อเศรษฐกิจประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา, การขอขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564), ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ,ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป.ป.ช.เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการอนุมัติการให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (คลังน้ำมัน) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด้าน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ รายงานสรุปการพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ 3

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เสนอ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกฯและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้(ฉบับที่..)พ.ศ. …(การกำหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้)

นอกจากนั้น เสนอร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะรายงานเพื่อทราบ เรื่องเสนอ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19(ข้อมูลมติครม.18 ม.ค. 65)

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เสนอร่างกฎ กระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฏหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าพ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. … รวม 2 ฉบับ

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ(นายถาวร สกุลพาณิชย์)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon