“กกต.”ขอบคุณ ร.ด. ช่วยเผยแพร่ร่างรธน.ทำหน้าที่เหมือนลูกเสืออาสา

กกต.ชี้ต้องขอบคุณร.ด.ช่วยเผยแพร่ร่างรธน.ทำหน้าที่เหมือนลูกเสืออาสา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลหรือคสช. ได้นำเอานักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) มาเคลื่อนไหวเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและการเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติ ขอชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ได้กำหนดให้ กกต.มีหน้าที่ต้องเผยแพร่สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการออกเสียงประชามติที่ถูกต้อง กกต.จึงได้พยายามใช้ทุกช่องในการสื่อสารความเข้าใจสู่ประชาชนให้มากที่สุด จึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยบัญชาการอาสารักษาดินแดน ซึ่งมี โครงการ” ร.ด.จิตอาสา” และมีการรวมตัวกันทำประโยชน์ให้กับสังคมอยู่แล้วจำนวนหลายหมื่นคน มาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอีกลักษณะหนึ่ง โดยที่ทาง กกต.จะทำการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญตามที่ทาง กรธ.ได้จัดส่งมาให้ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติและระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่ประชาชนควรได้รับทราบเพื่อจะได้ไม่กระทำผิดกฎหมายในการออกเสียงประชามติ ดังนั้น ต้องขอขอบคุณ ร.ด.ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่ยอมเสียสละออกมาช่วยการออกเสียงประชามติและในวันออกเสียงประชามติ กกต.ยังจะขอให้ร.ด.จิตอาสาเหล่านี้ไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปใช้สิทธิบริเวณหน้าหน่วยออกเสียงประชามติ ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ เหมือนกับที่ลูกเสืออาสากกต. ทำมาแล้ว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image