‘พีมูฟ’ แถลงขีดเส้น ‘บิ๊กตู่’ ลงนามตั้งกก.แก้ปมบางกลอยวันนี้ จี้ยุติดำเนินคดี-สอบข้อเท็จจริง

‘พีมูฟ’ แถลงขีดเส้น ‘บิ๊กตู่’ ลงนามตั้งกก.แก้ปมบางกลอยวันนี้ จี้ยุติดำเนินคดี-สอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ออกแถลงการณ์เรื่อง พีมูฟทวงสิทธิ สร้างอำนาจกำหนดชีวิตประชาชน

ดังนี้

นับจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ประกาศปักหลักชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นมา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 15 ข้อ เนื่องจากการติดตามการแก้ไขปัญหาตามกลไกต่างๆ ติดขัดเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ้างกฎหมายและนโยบาย นั้น
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล, ในห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล และห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ.(เดิม) ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาข้อเรียกร้อง 15 ข้อ เราขอแถลงท่าทีและจุดยืนดังนี้

1.กรณีข้อเรียกร้องที่มีรับหลักการ มีแนวทางและกลไกติดตาม ตามข้อเสนอของ P-Move จำนวน 13 ข้อ ซึ่งเป็นประเด็นทางกฎหมายและนโยบายที่ในอำนาจความรับผิดชอบของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เราขอเรียกร้องให้นำเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในวันนี้

2. กรณี “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ….. ซึ่ง P-Move ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนทั่วประเทศได้ลงชื่อเสนอกฎหมาย 16,559 รายชื่อได้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คำรับรองแล้ว นอกจากจะเอาเข้า ครม.เพื่อพิจารณาในวันนี้แล้ว เราขอให้นายกรัฐมนตรี ต้องลงนามให้คำรับรองร่างกฎหมายดังกล่าว ตามที่ ครม.แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา

3.กรณีชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยในทุกด้าน และยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้านและภาคีเชฟบางกลอย ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ เราขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดังกล่าวโดยเร็วภายในวันนี้
เราขอยืนยันว่า การเคลื่อนไหวติดตามการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ พวกเราในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ให้สังคมตระหนักว่า สิทธิในที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐาน ตั้งต้นแห่งความเป็นคนในสังคมประชาธิปไตย และเราขอประกาศว่า จะเคลื่อนไหวติดตามการแก้ไขปัญหาให้ข้อเรียกร้องทุกกรณีมีความชัดเจน และสั่งการให้ได้เกิดข้อยุติทุกกรณี

เชื่อมั่นและศรัทธาในพลังประชาชน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
1 กุมภาพันธ์ 2565

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon