ตรุษจีน 2022 แปรเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ ‘ความร่วมมือ’ ที่ยั่งยืน

การเฉลิมฉลองตรุษจีนปรากฏในประวัติศาสตร์ชนชาติจีนมานานกว่า 4,000 ปี มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในราชวงศ์ต่างๆ โดยมีความเป็นมาสอดคล้องผูกพันกับการผลิต กล่าวคือ คนจีนเริ่มต้นการเพาะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จึงมีการจัดงานรื่นเริง เฉลิมฉลอง และเซ่นไหว้บรรพบุรุษด้วยหมู เห็ด เป็ด ไก่ ผลไม้ และอาหารชนิดต่างๆ แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย กลายเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามที่สืบทอดวัฒนธรรมกันมา เรียกว่า ‘วันชุงเจ๋’ (เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ หรือขึ้นปีเพาะปลูกใหม่)

ย้อนกลับไปเมื่อราว 100 ปีก่อน เมื่อประเทศจีนยังขาดแคลน คนยากจน ชาวไร่ ชาวนา ไม่มีแม้แต่เงินที่จะไปซื้อผ้าแดงสักผืนให้ลูกสาวเพื่อใช้ในงานเฉลิมฉลอง แต่ในยุคนี้จีนประสบความสำเร็จจากการบริหารประเทศ เทศกาลตรุษจีนในประเทศจีนมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร พร้อมพูนในทุกสิ่ง ถือว่ามีความก้าวหน้าไปไกล รูปแบบพัฒนามากขึ้น แต่เนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือการเคารพบรรพบุรุษ ยึดถือความในซื่อสัตย์ กตัญญู

นอกจากนี้ ยังมีการเฉลิมฉลองตรุษจีนทั่วทุกมุมโลก เป็นเทศกาลวันหยุดยาว เพราะชาวจีนอพยพโยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานแทบทุกเมืองในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นมหานครนิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส และแห่งอื่นๆ ก็ล้วนมีไชน่าทาวน์ หรือชุมชนชาวจีนทั้งสิ้น

ประเทศไทยของเราก็มีการเฉลิมฉลองอย่างครึกครื้น ตรุษจีนเยาวราชจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ติดระดับเวิลด์คลาส

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 อาจดูเหมือนการเฉลิมฉลองซาลงไป แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ การกระชับมิตร และความร่วมมือขาดหายไป ผมเองก็นัดหมายพูดคุยกับเพื่อนคนจีนในเทศกาลตรุษจีนผ่านช่องทางออนไลน์

คำอวยพรในช่วงตรุษจีนบอกให้ทุกคนร่ำรวย อายุยืน การที่เราจะมั่งคั่งและแข็งแกร่งได้ ต้องมีความร่วมมือที่แข็งแกร่ง มีมิตรภาพต่อกัน

การที่หนังสือพิมพ์มติชนจัดพิมพ์ฉบับพิเศษเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเพื่อวัฒนธรรมและความร่วมมือถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้านเศรษฐกิจ เป็นตลาดใหญ่ของโลก เพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองในวันนี้ต้องพัฒนาขึ้น กล่าวคือ *นอกจากตรุษจีนจะเป็นเทศกาล เป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมแล้ว ยังมีความหมายในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

การเฉลิมฉลองนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือ กระชับสัมพันธไมตรี กระชับมิตรภาพผ่านวัฒนธรรม เพราะตรุษจีนเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของคนจีนทั่วโลก แปรเปลี่ยนวัฒนธรรมไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนมั่นคง

สำหรับแผนงานของสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในปีใหม่นี้ คือการเพิ่มพูนความร่วมมือ กระชับมิตรภาพระหว่างไทย-จีนให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า การศึกษา และการท่องเที่ยว

ในวันนี้มีพ่อค้าชาวจีนมาติดต่อในการทำธุรกิจหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา การเกษตร ปศุสัตว์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม เช่น อะไหล่รถยนต์ไฟฟ้า การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและจีนก็ต้องเดินหน้าต่อไป มีการปรึกษาหารือเพื่อเตรียมแผนการปฏิวัติไว้หากยังไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ สำหรับการท่องเที่ยว เริ่มขยับ แต่ถ้ายังมีวิกฤตโควิด ต้องคิดว่าจะทำอย่างไร

อีกด้านหนึ่งคือความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีปัญหาติดขัดเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ จึงต้องร่วมกันประสานแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพราะปัจจุบันตู้แช่แข็งหรือตู้เย็นสำหรับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงอาหารทะเลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นที่ต้องการมาก จึงต้องพูดคุยว่าเราจะช่วยเหลือกันอย่างไร ผมเองก็เป็นเพียงสะพานเชื่อมในการที่จะให้เกิดความร่วมมือเท่านั้น

สุดท้ายนี้ ขออวยพรเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ประชาชนคนจีน เพื่อนมิตรชาวจีนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ให้มีความมั่งคั่ง อายุมั่นขวัญยืน เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ และจับมือร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างมิตรภาพ สัมพันธภาพระหว่างไทย-จีนให้รุ่งเรืองเพิ่มพูนมากขึ้นตลอดไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon