คนตามข่าว : วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพย์

จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นั่งเก้าอี้แทนที่ เกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ถูกโยกเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้

เกิด 10 ธันวาคม 2501 ลูกอีสาน ชาวศรีสะเกษ แต่ไปจบปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต ปี 2524 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2531

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2527 ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Engineering) University of Guelph ประเทศแคนาดา 2542 หลักสูตร
อื่นๆ อาทิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วปอ.54 วิทยาลัยการพลังงาน ปี 2559

บรรจุรับราชการปี 2528 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จากนั้นนั่ง ผอ.สำนักจัดการคุณภาพน้ำ คพ. ผอ.กองสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง (องค์กรระหว่างประเทศ) เวียงจันทน์ สปป.ลาว


ผอ.สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง คพ.

ปี 2553 ขยับเป็น รองอธิบดี คพ., 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย์, 2554 อธิบดี คพ., 2555 เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2555-2558 รองปลัดกระทรวงทรัพย์
ภายหลังการรัฐประหาร กลับมานั่งเก้าอี้อธิบดี คพ.อีกครั้งปี 2558

ผลงานวิชาการ/เชี่ยวชาญ การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำ การติดตามตรวจสอบและการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษทางอากาศ ฯลฯ

ปาดหน้าตัวเก็ง ขยับขึ้นแท่นปลัดกระทรวงทรัพย์คนใหม่ ตามมติ ครม. 11 ตุลาฯ

บทความก่อนหน้านี้ระวัง…ผู้นำคิดผิด ชาติล่มจม! : โดย ไพรัช วรปาณิ กรรมการอัยการ
บทความถัดไปสมาคมบลจ.ยอมรับ เข้าพบ “สมคิด” จริง ปัดถูกเรียกคุยขายหุ้น