ครม.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ถึง 31 พ.ค. ชี้จำเป็น สถานการณ์เพื่อนบ้านยังน่าห่วง

ครม. เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิดอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม รายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่ 17 ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2565 ตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เสนอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศบค.มีเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากยังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านยังน่าห่วงกังวล โดยเฉพาะเมียนมา และส่งผลต่อสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นอกจากนั้นการระบาด ในรอบเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พบผู้ติดเชื้อกระจายทั่วประเทศ หลังจากผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อทำให้เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ เดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในหลายท้องที่ อาจจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปในวงกว้างมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยอำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการบูรณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นให้ขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อปฏิบัติงานและการดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีความต่อเนื่อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image