บทนำ : ป้องกันไว้ก่อน

บทนำ : ป้องกันไว้ก่อน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยผลการสำรวจอนามัยโพล เรื่องการสังเกตผู้อื่นสวมหน้ากาก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานที่ท่องเที่ยว วันที่ 1-11 เมษายน 2565 พบว่า เห็นทุกคนสวมถูกต้อง ร้อยละ 78 เห็นคนสวมหน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่สวมร้อยละ 22 ส่วนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า มีการกำหนดจุดเข้า-ออก และวัดอุณหภูมิก่อนเข้า ร้อยละ 74มีการกำกับการสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมถูกต้อง และมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ร้อยละ 62ประเด็นความเสี่ยงที่พบในสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวหนาแน่นและแออัด ไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 64 มีสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วมไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ร้อยละ 33 และมีการระบายอากาศไม่ดี ไม่มีอากาศถ่ายเท รวมทั้งมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มร้อยละ 32

อธิบดีกรมอนามัยระบุว่า ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากป้องกันตนเองตลอดเวลา และต้องสวมให้ถูกวิธี ที่สำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หน้ากากอาจเปื้อน เปียกชื้น ฉีกขาด จากการโดนน้ำ ผู้สวมควรทิ้ง และเปลี่ยนใหม่ทันที นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) ในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไป ทั้งการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่แออัด หรือมีการระบายอากาศไม่ดี งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมถึงหมั่นล้างมือ และตรวจตนเองเบื้องต้นด้วย ATK เมื่อสงสัยว่ามีอาการหรือความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ให้มากขึ้นด้วย

สงกรานต์ปีนี้ ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดกันมาก และอาจร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมตัว ทำให้เกิดความเสี่ยง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่า อาจก่อให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งหากร้ายแรงสุด อาจมีการติดเชื้อถึงวันละ 1 แสนคน เสียชีวิต 250 คนและยังแนะนำให้ผู้ที่ไปต่างจังหวัด หากกลับมาให้เวิร์ก ฟรอม โฮม เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายเชื้อ นอกเหนือจากข้อแนะนำต่างๆ แล้ว การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงการล้างมือ และระมัดระวังไม่เข้าไปในที่หนาแน่นแออัด เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากสังคมตระหนักในเรื่องนี้ และพร้อมใจกันปฏิบัติ จะช่วยลดความเสี่ยงในการระบาดหรือกระจายเชื้อหลังสงกรานต์ได้

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image