มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ให้ ‘แรมโบ้’ พ้นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ให้ ‘แรมโบ้’ พ้นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามที่ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่ 19 เมษายน 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อความในข้อ 2 และ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 จึงให้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก มีผลตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon