ส.ว.ประชุมวันแรก เหลือ 249 คน เตรียมมาตรการเข้ม 4 ข้อ ป้องกันโควิดระบาด

ส.ว.ประชุมวันแรก เหลือ 249 คน เตรียมมาตรการเข้ม 4 ข้อ ป้องกันโควิดระบาด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม หลังรับทราบพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภาแล้ว ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ได้ลาออกจากการเป็นสภาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 จึงทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ทำให้ส.ว. คงเหลือ 249 คน ดังนั้นจะต้องมีส.ว. มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ 125 คนขึ้นไป

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า การบริหารจัดการประชุมของวุฒิสภาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ 4 ข้อ คือ 1.การจัดเลี้ยงอาหารเช้า กลางวัน เย็น และอาหารว่างในระหว่างประชุม ให้จัดเป็นรูปแบบปกติ จัดสุ่มอาหารร้อนปรุงสดใหม่ และให้เว้นระยะห่าง โดยทุกโต๊ะจะต้องมีการติดตั้งฉากกั้น และจัดรอบการรับประทานอาหาร จำนวน 3 รอบ รอบละ 80 คน ส่วนสมาชิกฯ ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่สะดวกในการรับประทานอาหารภายในห้องอาหาร ให้แจ้งความประสงค์ขอรับอาหารกล่อง นำไปรับประทานที่ห้องทำงานของตัวเองได้

นายศุภชัย กล่าวว่า 2.งดการให้บริการอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ บริเวณหน้าห้องประชุม โดยจะให้บริการน้ำดื่มชนิดขวดแก่สมาชิกเพียงอย่างเดียว 3.ในการประชุม อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ต้องอภิปรายเฉพาะโพเดียมที่มีฉากกั้น หรือจุดอภิปรายที่มีฉากกั้นเท่านั้น และทำความสะอาดทุกครั้งหลังการอภิปรายเสร็จ ส่วนสมาชิกอภิปรายบริเวณที่นั่งของตนเอง ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเพื่อลดความแออัดในห้องประชุมสมาชิกสามารถรับฟังการประชุมได้บริเวณชั้นลอยภายในห้องประชุม และบริเวณที่นั่งโดยรอบห้องประชุม และสามารถออกเสียงลงคะแนนบริเวณชั้นลอยได้ และ 4.การประชุมคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการต่างๆ ให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร่วมด้วย ดังนั้นตนขอเน้นย้ำให้สมาชิกฯ ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon