ความหวังจาก‘ชัชชาติ’ โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

ความสำเร็จเกิดขึ้นง่ายมาก กับหากงานที่ทำนั้น คนที่ทำทำอย่างมีความสุข

หากพูดถึงคนที่ทำงานอย่างมีความสุขตอนนี้ น่าจะไม่มีใครเกิน ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมาดๆ

หลายวันมานี้ ดร.ชัชชาติแสดงเห็นถึง “ความสุขอย่างที่สุดกับชีวิตที่อยู่กับการทำงาน”

เท่าที่ฟัง “ดร.ชัชชาติ” ตื่นตั้งแต่ตี 3 ทุกวัน ใช้เวลาช่วงหนึ่งติดต่อนัดแนะทีมงาน หลังจากนั้นพากันลงพื้นที่ตามที่เห็นว่าสมควรไป บางครั้งไปพบปะผู้คน บางคนไปดูการทำงาน และพูดคุยกับทีมงานในพื้นที่ระดับปฏิบัติในปัญหาที่เห็นว่าควรจะเร่งจัดการก่อน เช้าถึงค่ำนัดแนะผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานที่เห็นว่าเป็นปัญหาจำเป็นและเร่งด่วน ไม่เลือกว่าคนที่ชักชวนไปร่วมงานจะเป็นใคร เป็นฝ่ายไหน

ขอเพียงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหาครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองที่ประชาชนมีความหวังว่าจะนำพาชีวิตที่ดีขึ้นมาให้ ดร.ชัชชาติพร้อมจะขอความร่วมมือประสานเพื่อมาร่วมกันทำงาน

ภาพของการทำงานโดยก้าวข้ามความเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดขึ้นให้เห็นทันทีโดยไม่ต้องทำแผนยุทธศาสตร์ปรองดองอะไรต้องแสดงความเห็นขัดแย้งกันตั้งแต่เริ่มต้น

แค่อาศัยการแสดงท่าทีที่เป็นมิตร เสนอการทำงานร่วมกัน และลงมือทำทันที มิตรภาพให้ก้าวข้ามอะไรต่ออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมด

ความร่วมไม้ร่วมมือเกิดขึ้นในทันที ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองทั้งฝ่ายเดียวกันและต่างฝ่าย แต่เลยไปถึงพ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปให้มีความพร้อมจะยืนคนละไม้ละมือมาทำงานในเรื่องที่ดีงามร่วมกัน

เท่าที่ฟังปลุกความร่วมมือร่วมใจ ประสานสัมพันธ์อย่างเป็นกันเองกับทุกคน ทุกกลุ่มอย่างให้เห็นความคึกคัก สนุกสนาน และเอาจริงเอาจังใจการทำงานนี้ “ดร.ชัชชาติ” จะเน้นในช่วงเริ่มต้น ในช่วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้ง

หลังจากได้เป็น “ผู้ว่าฯ กทม.” อย่างเป็นทางการ การทำงานอย่างเป็นระบบแบบนักบริหารมืออาชีพที่ทีมงานวางแผนไว้อย่างละเอียดแล้วจะเริ่มต้น

เป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพฯเป็นมหานครที่ประชาชนมีความสุข ความสะดวก มีความหวังในชีวิต

การปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าอย่างมีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อสนองความต้องการทั้งที่ประชาชนร้องขอมา และที่ทีมงานเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาโดยรวม

การทำงานอย่างสนุกสนานที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้จะยังคงเป็นไปเหมือนเดิม แต่เท่าที่ฟังภารกิจหลักคือปฏิบัติการให้บรรลุตามแผนงานให้สำเร็จตามที่วางไว้ ตามความจำเป็นและเร่งด่วนจะเริ่มจริงจังทันทีหลังจากได้รับการรับรองจาก กกต.

อย่างที่บอก “ผู้นำที่สนุกสนานกับการทำงานในหน้าที่ จะนำความสำเร็จมาให้ง่ายกว่า” เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่ “งานกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นกิจกรรมเดียวกัน” การทุ่มเทอย่างเต็มที่ พร้อมจะลงมืออย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยทั้งความคิดและกำลังแรงกายอย่างคาดหวังในความสำเร็จจะเกิดขึ้น

และเมื่อความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อส่วนรวม ย่อมสมควรอย่างยิ่งที่วิญญูชนจะให้ความร่วมมือกันคนละไม้ละมือเพื่อร่วมรับความสุขจากผลของงานที่จะเกิดขึ้นกับสังคมคน กทม.

เป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำอะไรให้เกิดความทดท้อต่อการทำงาน

สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือ กำลังใจ คำแนะนำที่ดี และการร่วมทำ หรือการช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon