อ.จุฬาฯ เปิดข้อ กม.เตือน ร้องเรียนเท็จ ขวางประกาศผลเลือกตั้ง ปรับดุ-โทษหนัก คุก 5-10 ปี

อ.จุฬาฯ เปิดข้อ กม.เตือน ร้องเรียนเท็จ ขวางประกาศผลเลือกตั้ง โทษหนัก-ปรับดุ คุก 5-10 ปี

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนข้อความแสดงความเห็นถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น เตือนว่า

“คนร้องเรียนว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องรับผิดชอบข้อฟ้องร้องของตนเองด้วย กฎหมายไม่ได้ปล่อยให้ร้องได้เรื่อยเปื่อย หากพบว่าเป็นการกลั่นแกล้ง เพื่อไม่ให้มีการประกาศผลเลือกต้ัง มีโทษจำคุก 5-10 ปี ปรับ 1-2 แสน และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 20 ปี (มาตรา 118 วรรค 2 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562)” รศ.สิริพรรณระบุ

ด้าน ไกรภพ จันทร์ดี หรือ กบ ไมโคร มือกีตาร์ชื่อดังของไทย สมาชิกของวงไมโคร เข้าไปแสดงความเห็นขอบคุณ รศ.สิริพรรณ ระบุว่า

Advertisement

“บนโลกนี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ความเที่ยงตรงได้ ปฐมเหตุที่แท้จริงเกิดจากเราไม่สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงในระบบตรวจสอบได้ ยิ่งถ้าผู้มีอำนาจใช้การอุปถัมภ์จัดวางคนเข้าสู่องค์กรเหล่านี้ได้ เราก็จะได้เห็นกรณี “คนของใครตรวจสอบใคร” เกิดขึ้นเสมอๆ และได้แต่หวังว่าการตรวจสอบแต่ละครั้ง กลุ่มอุปถัมภ์นิยมจะไม่แผลงฤทธิ์ กลับผิดเป็นถูก กลับถูกเป็นผิด ให้เห็น (ซึ่งก็เห็นอยู่บ่อยๆ)”

กบ ไมโคร ระบุอีกว่า “กรณีของนักร้องคนนี้ เป็นเรื่องพายเรือวนในอ่าง เราได้แต่หาทางแก้ปัญหาทีละเปลาะไปตามแต่เหตุการณ์ที่เกิด สิ่งสำคัญคือ เมื่อไรสังคมถึงจะจับแกนหลักปัญหา “ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรตรวจสอบ” และรวมพลังจัดการแก้ไขมันได้ มีเฟืองตัวเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ “อำนาจการตรวจสอบระบบตรวจสอบต้องอยู่ที่ประชาชน” มีแต่อำนาจประชาชนเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นๆโกงมาตรวัดหรือไม่ และมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถเอื้อเฟื้ออุปถัมภ์ได้พร้อมกันหมดทุกคน เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง ต้องตรวจสอบได้ทุกคนทุกฝ่ายจริง ไม่ใช่เครื่องมือที่ฝ่ายใดฝ่ายนึงสามารถใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ขอบคุณครับอาจารย์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กม.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 118 ระบุว่า  ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image