เพื่อไทยยึดประธานสภากทม.-เคลียร์จบก้าวไกล ส่งส.ก.วิรัตน์ขึ้นนั่งเก้าอี้-‘ป๊อก’หัวโต๊ะ-เลือกวันนี้

เพื่อไทยยึดประธานสภากทม.-เคลียร์จบก้าวไกล ส่งส.ก.วิรัตน์ขึ้นนั่งเก้าอี้- ‘ป๊อก’ หัวโต๊ะ-เลือกวันนี้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เรื่องเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้น และได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ก. จำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้วนั้น จึงเรียกประชุมสภา กทม. เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา กทม. อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดินแดง

ต่อมา นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์ เลขานุการสภา กทม. ได้ทำหนังสือเชิญ ส.ก.ทั้ง 45 คน เข้าประชุมสภา กทม.ครั้งแรก พร้อมแจ้งว่าในส่วนของ ส.ก.คงเหลืออีก 5 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตพญาไท เขตสายไหม เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตวังทองหลาง บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเรียกประชุมสภา กทม.ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน และในการนี้ กทม.ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้เปิดการประชุมสภา กทม.ครั้งแรก เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นเกียรติแก่สภา กทม.และ ส.ก.

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภา กทม.ครั้งแรก วาระที่ 1 รัฐมนตรีว่าการ มท.กล่าวเปิดการประชุม วาระที่ 2 เลขานุการสภา กทม.เชิญ ส.ก.ผู้ที่มีอายุสูงที่สุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว วาระที่ 3 ประธานชั่วคราวกล่าวนำปฏิญาณตน วาระที่ 4 เลือกประธานสภา กทม. วาระที่ 5 เลือกรองประธานสภา กทม. วาระที่ 6 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุม และวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำหนดการประชุมสภา กทม.ครั้งแรก นอกจากนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และบรรดา ส.ก.ทั้ง 45 คน แล้ว ยังมีคณะผู้บริหาร กทม.ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ ประกอบด้วย นายชัชชาติ และรองผู้ว่าฯกทม. ทั้ง 4 คน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. และรองปลัด กทม.เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม.พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การเลือกประธานสภา กทม. เบื้องต้นตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาคนที่ 1 จะเป็น ส.ก.ของพรรค พท. ส่วนรองประธานสภาคนที่ 2 จะเป็น ส.ก.ของพรรคก้าวไกล (ก.ก.)

เมื่อถามว่า ทั้งพรรค พท.และพรรค ก.ก.จะทำงานร่วมกัน รวมถึงจะร่วมกันผลักดันนโยบายของนายชัชชาติได้หรือไม่ นายวิชาญกล่าวว่า สภา กทม.ไม่มีฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน สามารถทำงานกับนายชัชชาติได้อย่างเต็มที่ นายชัชชาติไม่มีสังกัด เป็นอิสระ ดังนั้น คงทำงานร่วมมือกับทุกฝ่ายได้ ส่วนนโยบายต่างๆ นั้น เห็นว่าอันไหนเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมีข้อมูลที่สามารถทำได้ ฝ่ายบริหารสามารถตอบคำถามโครงการต่างๆ ที่เสนอมายังสภา กทม.ได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภา กทม. นัดแรกวันที่ 6 มิถุนายน จะมีวาระการเลือกประธานสภา กทม. และรองประธานสภา กทม. 2 คน โดยรายชื่อ ส.ก.ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภา กทม. คือ นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก.เขตมีนบุรี พรรค พท. น้องชายนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม.พรรค พท.

ขณะที่รองประธานสภา กทม.คนที่ 1 จะเป็น นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ส.ก.เขตคันนายาว พรรค พท. ภรรยานายพลภูมิ ส.ส.กทม. พรรค พท. ส่วนรองประธานสภา กทม.คนที่ 2 จะเป็น ส.ก.จากพรรค ก.ก. ส่วนตำแหน่งในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภา กทม.จะมีการจัดสรรไปตามสัดส่วน ส.ก.ของพรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งพรรค พท.ได้รับเลือกตั้ง ส.ก. 20 ที่นั่ง ขณะที่พรรค ก.ก.ได้รับเลือกตั้ง ส.ก. 14 ที่นั่ง ส.ก.ของสองพรรคถือว่าได้ที่นั่งเกินครึ่งของสภากทม. คาดว่าจะทำงานผลักดันนโยบายร่วมกับนายชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. ได้ไม่มีปัญหา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon