09.00 INDEX ไฉน ‘ประวิตร’ ไม่ตื่นเต้น ข่าว ‘ประยุทธ์’ จะเข้า พลังประชารัฐ

09.00 INDEX ไฉน “ประวิตร” ไม่ตื่นเต้น ข่าว “ประยุทธ์” จะเข้า พลังประชารัฐ

ในท่ามกลางข่าวปล่อยในลักษณะ “เสี้ยม” ทางการเมือง บรรดาเกจิทางด้านการข่าวเรียกร้องให้สนใจต่ออากัปและกิริยาของ 2 ใน 3 ป.ที่มีอยู่อย่างเป็นพิเศษ

เนื่องจากเป็นการปล่อยในทิศทางที่ระบุออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

ท่าทีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แทบไม่แตกต่างไปจากท่าทีซึ่งเคยแสดงออกก่อนหน้านี้ นั่นก็คือ ยังยืนยันด้วยคำพูดสั้นๆ ที่ว่า “ไม่รู้” และเตาะแตะต้วมเตี้ยมหลีกเลี่ยงไปจากทุกคำถาม

อาจเป็นเพราะ 1 เคยชินแล้วกับข่าวปล่อยในแบบนี้ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันแบบนี้ ขณะเดียวกัน 1 รู้อยู่เป็นอย่างดีว่าเกิดขึ้นในสภาพการณ์อย่างไรในทางการเมือง

เป็นการเมืองในห้วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความมั่นใจเมื่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านวาระหนึ่ง

และจับเส้นทางของ “ข่าวปล่อย” ได้ตั้งแต่ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ลาออกจากพรรคไทยสร้างชาติ แล้วเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งหมดนี้สอดรับกับท่าทีที่มีความสุขอย่างยิ่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในห้วงตอบคำถามการ “ไปต่อ” ในทางการเมือง

มองอย่างเปรียบเทียบระหว่างทีท่าและอาการอันมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ยิ่งหากย้อนไปถึง “ข่าวปล่อย” ในห้วงก่อนพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยิ่งแหลมคม

เป็นความแหลมคมที่มีข่าวทั้งในมุมที่พรรคพลังประชารัฐต้องการดึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กลับ และมุมที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็สนใจที่จะหวนคืนพรรคพลังประชารัฐ

พลันที่มีการปฏิเสธอย่างจริงจังจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมกับคำอ้างที่ว่ามีการประชุมอะไรในพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รู้รายละเอียดหมดสิ้น

ข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะ “ไปต่อ” ก็เริ่มออกโรง

ไม่มีใครแปลกใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไปต่อในทางการเมืองหรือไม่ เพียงแต่ยังไม่แจ่มชัดว่าจะไปโดยใช้บริการของ พรรคพลังประชารัฐหรือพรรคการเมืองอื่น

ข่าวปล่อยเรื่องเข้าพรรคพลังประชารัฐจึงคือโยนหินถามทาง

เป็นการโยนหินถามทางเหมือนสถานการณ์หลังเดือนกันยายน 2564 และก็ยังดำเนินไปในลักษณะเงื้อง่าราคาแพงไม่มีอะไรใหม่

คนซึ่งรู้ดีอย่างที่สุดย่อมเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon